EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:103:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 103, 18 martie 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 103

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 62
18 martie 2019


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2019/C 103/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1

 

Curtea de Justiție

2019/C 103/02

Decizia Curții de Justiție din 12 februarie 2019 privind zilele de sărbătoare legală și vacanțele judecătorești

2

2019/C 103/03

Repartizarea vicepreședintei la o cameră de cinci judecători

4

2019/C 103/04

Repartizarea vicepreședintei și a președinților de camere de cinci judecători la camere de trei judecători

4

 

Tribunalul

2019/C 103/05

Decizia Tribunalului din 27 februarie 2019 privind vacanțele judecătorești

5


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2019/C 103/06

Cauza C-221/18 P: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 13 decembrie 2018 – Électricité de France (EDF)/Comisia Europeană, Republica Franceză (Recurs – Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții – Ajutoare de stat – Prima decizie a Comisiei Europene – Măsură de ajutor de stat incompatibilă cu piața internă – Anulare de către Tribunalul Uniunii Europene – Confirmare de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene – A doua decizie a Comisiei – Măsură de ajutor de stat incompatibilă cu piața internă – Respingerea acțiunii în anulare – Articolul 266 TFUE – Încălcarea autorității de lucru judecat a primei hotărâri a Tribunalului – Denaturarea unor elemente de probă – Încălcarea de către Tribunal a obligațiilor Comisiei de a efectua o investigație diligentă și imparțială – Nemotivare – Calificarea măsurii – Ajutor nou sau ajutor existent)

6

2019/C 103/07

Cauza C-561/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Berlin (Germania) la 4 septembrie 2018 – Solvay Chemicals GmbH/Bundesrepublik Deutschland

6

2019/C 103/08

Cauza C-674/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesarbeitsgericht (Germania) la 30 octombrie 2018 – EM/TMD Friction GmbH

7

2019/C 103/09

Cauza C-675/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesarbeitsgericht (Germania) la 30 octombrie 2018 – FL/TMD Friction EsCo GmbH

9

2019/C 103/10

Cauza C-719/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) la 15 noiembrie 2018 – Vivendi SA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

11

2019/C 103/11

Cauza C-760/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Monomeles Protodikeio Lasithiou (Grecia) la 4 decembrie 2018 – M.B. alții/Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) „Dimos Agiou Nikolaou”

12

2019/C 103/12

Cauza C-827/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Kamenz (Germania) la 24 decembrie 2018 – MC/ND

13

2019/C 103/13

Cauza C-17/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour de cassation (Franța) la 10 ianuarie 2019 – Bouygues travaux publics, Elco Construct București, Welbond armatures

14

2019/C 103/14

Cauza C-19/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour de cassation (Belgia) la 11 ianuarie 2019 – État belge/Pantochim SA, în lichidare

15

2019/C 103/15

Cauza C-29/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundessozialgerichts (Germania) la 16 ianuarie 2019 – ZP/Bundesagentur für Arbeit

15

2019/C 103/16

Cauza C-30/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Högsta domstolen (Suedia) la 10 ianuarie 2019 – Diskrimineringsombudsmannen/Braathens Regional Aviation AB

16

2019/C 103/17

Cauza C-35/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal de première instance de Liège (Belgia) la 21 ianuarie 2019 – BU/État belge

17

2019/C 103/18

Cauza C-46/19 P: Recurs introdus la 25 ianuarie 2019 de Consiliul Uniunii Europene împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia extinsă) din 15 noiembrie 2018 în cauza T-316/14, Kurdistan Workers' Party (PKK)/Consiliul

17

2019/C 103/19

Cauza C-69/19 P: Recurs introdus la 29 ianuarie 2019 de Credito Fondiario SpA împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a opta) din 19 noiembrie 2018 în cauza T-661/16, Credito Fondiario/SRB

18

2019/C 103/20

Cauza C-157/17: Ordonanța președintelui Curții din 12 decembrie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Hoge Raad der Nederlanden – Țările de Jos) – X/Staatssecretaris van Financiën, cu participarea: Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Loyens Loeff NV

20

2019/C 103/21

Cauza C-76/18: Ordonanța președintelui Curții din 11 decembrie 2018 – Comisia Europeană/Republica Austria, susținută de: Republica Franceză

20

2019/C 103/22

Cauza C-77/18: Ordonanța președintelui Curții din 11 decembrie 2018 – Comisia Europeană/Republica Austria, susținută de: Republica Franceză

20

2019/C 103/23

Cauza C-79/18: Ordonanța președintelui Curții din 11 decembrie 2018 – Comisia Europeană/Republica Austria, susținută de: Rpublica Franceză

21

2019/C 103/24

Cauza C-206/18: Ordonanța președintelui Curții din 11 decembrie 2018 – Comisia Europeană/ Republica Polonă, susținută de: Regatul Belgiei, Republica Franceză

21

2019/C 103/25

Cauza C-487/18: Ordonanța președintelui Curții din 17 decembrie 2018 – Comisia Europeană/Republica Austria

21

2019/C 103/26

Cauza C-685/18: Ordonanța președintelui Curții din 21 decembrie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de High Court (Irlande) – Irlanda) – Minister for Justice and Equality/ND

21

 

Tribunalul

2019/C 103/27

Cauza T-177/16: Hotărârea Tribunalului din 5 februarie 2019 – Mema/OCVV (Braeburn 78 (11078)) [„Soiuri de plante – Cerere de protecție comunitară a soiurilor de plante pentru soiul de plante Braeburn 78 (11078) – Desemnarea unui alt oficiu de examinare – Întinderea examinării care trebuie efectuată de camera de recurs – Obligația de motivare”]

22

2019/C 103/28

Cauza T-487/16: Hotărârea Tribunalului din 7 februarie 2019 – Arango Jaramillo și alții/BEI („Funcție publică – Personalul BEI – Pensii – Reforma din 2008 – Creșterea nivelului cotizațiilor – Fișe de remunerație subsecvente – Inexistența unui act care lezează – Inadmisibilitate”)

22

2019/C 103/29

Cauza T-11/17: Hotărârea Tribunalului din 7 februarie 2019 – RK/Consiliul („Funcție publică – Funcționari – Articolul 42c din Statut – Concediere în interesul serviciului – Egalitate de tratament – Interzicerea discriminării pe criterii de vârstă – Eroare vădită de apreciere – Dreptul de a fi ascultat – Obligația de solicitudine – Răspundere”)

23

2019/C 103/30

Cauza T-117/17: Hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2019 – Proximus/Consiliul („Contracte de achiziții publice de servicii – Procedură de negociere – Oferta cea mai avantajată din punct de vedere economic – Respingerea ofertei unui ofertant – Marjă de apreciere a autorității contractante – Legalitatea metodei de evaluare – Principiul bunei gestiuni financiare”)

24

2019/C 103/31

Cauza T-166/17: Hotărârea Tribunalului din 22 ianuarie 2019 – EKETA/Comisia („Clauză compromisorie – Contract Sensation încheiat în cadrul celui de al șaselea program-cadru – Costuri eligibile – Notă de debit emisă de pârâtă pentru recuperarea sumelor avansate – Fiabilitatea fișelor de pontaj – Conflict de interese”)

24

2019/C 103/32

Cauza T-198/17: Hotărârea Tribunalului din 22 ianuarie 2019 – EKETA/Comisia („Clauză compromisorie – Contract Actibio încheiat în cadrul celui de al șaselea program-cadru – Costuri eligibile – Notă de debit emisă de pârâtă pentru recuperarea sumelor avansate – Fiabilitatea fișelor de pontaj – Conflict de interese”)

25

2019/C 103/33

Cauza T-215/17: Hotărârea Tribunalului din 31 ianuarie 2019 – Pear Technologies/EUIPO – Apple (PEAR) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative PEAR – Marca Uniunii Europene figurativă anterioară care reprezintă un măr – Motiv relativ de refuz – Lipsa similitudinii semnelor – Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

26

2019/C 103/34

Cauza T-287/17: Hotărârea Tribunalului din 7 februarie 2019 – Swemac Innovation/EUIPO – SWEMAC Medical Appliances (SWEMAC) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulității – Marca Uniunii Europene verbală SWEMAC – Denumirea socială sau numele comercial național anterior SWEMAC Medical Appliances AB – Motiv relativ de refuz – Limitare a drepturilor ca urmare a toleranței – Articolul 53 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 60 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Risc de confuzie – Articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001] – Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul 2017/1001] – Elemente de probă prezentate pentru prima dată în fața Tribunalului”]

27

2019/C 103/35

Cauza T-290/17: Hotărârea Tribunalului din 30 ianuarie 2019 – Stavytskyi/Consiliul („Politica externă și de securitate comună – Măsuri restrictive adoptate având în vedere situația din Ucraina – Înghețarea fondurilor – Lista persoanelor, a entităților și a organismelor cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice – Menținerea numelui reclamantului pe listă – Obligația de motivare – Excepție de nelegalitate – Principiul proporționalității – Temei juridic – Eroare vădită de apreciere – Principiul ne bis in idem”)

27

2019/C 103/36

Cauza T-336/17: Hotărârea Tribunalului din 29 ianuarie 2019 – The GB Foods/EUIPO – Yatecomeré (YATEKOMO) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de nulitate – Marca Uniunii Europene verbală YATEKOMO – Marca naţională figurativă yatecomeré – Admisibilitatea unor noi elemente care urmăresc să susţină exactitatea unui fapt notoriu – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) şi articolul 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenite articolul 8 alineatul (1) litera (b) şi articolul 60 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

28

2019/C 103/37

Cauza T-461/17: Hotărârea Tribunalului din 6 februarie 2019 – TN/ENISA („Funcție publică – Agenți temporari – Recrutare – Anunț pentru ocuparea unui post vacant – Post de șef de unitate – Înscriere pe lista de rezervă – Acceptarea ofertei de angajare – Retragerea ofertei de angajare – Condiții de angajare – Garanții de moralitate – Articolul 12 din RAA – Eroare vădită de apreciere – Prelucrarea datelor personale – Dreptul de a fi ascultat – Răspundere”)

29

2019/C 103/38

Cauza T-549/17: Hotărârea Tribunalului din 7 februarie 2019 – Duym/Consiliul („Funcție publică – Funcționari – Procedură de numire într-un post de șef de unitate – Anunț pentru ocuparea unui post vacant – Respingerea unei candidaturi – Numirea altui candidat – Obligația de motivare – Principiul bunei administrări – Interesul serviciului – Eroare vădită de apreciere – Principiul nediscriminării”)

30

2019/C 103/39

Cauza T-559/17: Hotărârea Tribunalului din 31 ianuarie 2019 – Abdulkarim/Consiliul („Politica externă și de securitate comună – Măsuri restrictive luate împotriva Siriei – Înghețarea fondurilor – Eroare de apreciere – Adaptare în timp a efectelor unei anulări”)

30

2019/C 103/40

Cauza T-580/17: Hotărârea Tribunalului din 6 februarie 2019 – Karp/Parlamentul [„Funcție publică – Agenți contractuali – Încadrare – Articolul 90 alineatul (2) din statut – Reclamație prematur formulată – Neregularitatea procedurii precontencioase – Inadmisibilitate – Autonomia căilor de atac – Neprelungirea unui contract de agent contractual auxiliar în legătură cu un concediu de maternitate – Obligația de motivare – Contrate succesive pe perioadă determinată – Abuz de drept – Dreptul de a fi ascultat – Răspundere”]

31

2019/C 103/41

Cauza T-604/17: Hotărârea Tribunalului din 31 ianuarie 2019 – Thun/EUIPO (Pește) („Desen sau model industrial comunitar – Desen sau model industrial comunitar înregistrat – Lipsa unei cereri de reînnoire – Radierea modelului industrial la expirarea cererii de înregistrare – Cerere de restitutio in integrum – Condiții cumulative – Obligația de prudență – Delegarea unei atribuții – Pierderea unui drept”)

32

2019/C 103/42

Cauza T-656/17: Hotărârea Tribunalului din 7 februarie 2019 – Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Jacob (Dr. Jacob’s essentials) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative Dr. Jacob’s essentials – Marca internațională verbală anterioară COMPAL ESSENCIAL – Mărcile naționale și internaționale figurative anterioare FRUTA essencial și Compal FRUTA essencial – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001]”]

33

2019/C 103/43

Cauza T-667/17: Hotărârea Tribunalului din 31 ianuarie 2019 – Alkarim for Trade and Industry/Consiliul („Politica externă și de securitate comună – Măsuri restrictive luate împotriva Siriei – Înghețarea fondurilor – Eroare de apreciere – Adaptare în timp a efectelor unei anulări”)

33

2019/C 103/44

Cauza T-766/17: Hotărârea Tribunalului din 7 februarie 2019 – Eglo Leuchten/EUIPO – Di-Ka (Corp de iluminat) [„Desen sau model industrial comunitar – Procedură de declarare a nulității – Desen sau model industrial comunitar înregistrat care reprezintă un aparat de iluminat – Motiv de nulitate – Desen sau model industrial anterior – Caracter individual – Utilizator avizat – Gradul de libertate a autorului – Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002”]

34

2019/C 103/45

Cauza T-767/17: Hotărârea Tribunalului din 7 februarie 2019 – Eglo Leuchten/EUIPO – Briloner Leuchten (Lampe) [„Desen sau model industrial comunitar – Procedură de declarare a nulității – Desen sau model industrial comunitar înregistrat care reprezintă un aparat de iluminat – Motiv de nulitate – Desen sau model industrial anterior – Caracter individual – Utilizator avizat – Grad de libertate a creatorului – Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002”]

35

2019/C 103/46

Cauza T-785/17: Hotărârea Tribunalului din 24 ianuarie 2019 – Ilhan/EUIPO – Time Gate (BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulității – Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană – Marca figurativă BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY – Marca verbală anterioară SAM – Motiv relativ de refuz – Limitare a drepturilor ca urmare a toleranței – Elemente de probă prezentate pentru prima dată în fața Tribunalului – Articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001]”]

36

2019/C 103/47

Cauza T-789/17: Hotărârea Tribunalului din 7 februarie 2019 – TecAlliance/EUIPO – Siemens (TecDocPower) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale TecDocPower – Mărcile Uniunii Europene verbală și figurativă anterioare TECDOC și TecDoc – Motiv relativ de refuz – Similitudinea produselor și a serviciilor – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Utilizare serioasă a mărcilor anterioare – Articolul 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 47 alineatele (2) și (3) din Regulamentul 2017/1001]”]

36

2019/C 103/48

Cauza T-800/17: Hotărârea Tribunalului din 24 ianuarie 2019 – Brown Street Holdings/EUIPO – Enesan (FIGHT LIFE) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană – Marca verbală FIGHT LIFE – Marca Uniunii Europene verbală anterioară FIGHT FOR LIFE – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Obligația de motivare – Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009 (devenit articolul 94 din Regulamentul 2017/1001)”]

37

2019/C 103/49

Cauza T-79/18: Hotărârea Tribunalului din 30 ianuarie 2019 – Bekat/EUIPO – Borbet (ARBET) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative ARBET – Marca națională verbală anterioară BORBET – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Similitudine a semnelor – Articolul 8 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2017/1001”]

38

2019/C 103/50

Cauza T-88/18: Hotărârea Tribunalului din 5 februarie 2019 – Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE) [„Marcă a Uniunii Europene – Cererea de marcă a Uniunii Europene figurativă ARMONIE – Motiv absolut de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”]

38

2019/C 103/51

Cauza T-97/18: Hotărârea Tribunalului din 31 ianuarie 2019 – DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS) [„Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene verbale STREAMS – Motive absolute de refuz – Caracter descriptiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (c) și alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Practică anterioară a EUIPO”]

39

2019/C 103/52

Cauza T-181/18: Hotărârea Tribunalului din 24 ianuarie 2019 – Multifit/EUIPO (TAKE CARE) [„Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative TAKE CARE – Motiv relativ de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”]

39

2019/C 103/53

Cauza T-256/18: Hotărârea Tribunalului din 30 ianuarie 2019 – Arezzo Indústria e Comércio/EUIPO (SCHUTZ) [„Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale SCHUTZ – Motive absolute de refuz – Caracter descriptiv – Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

40

2019/C 103/54

Cauza T-332/18: Hotărârea Tribunalului din 6 februarie 2019 – Marry Me Group/EUIPO (MARRY ME) [„Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale MARRY ME – Motiv absolut de refuz – Caracter descriptiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001”]

40

2019/C 103/55

Cauza T-333/18: Hotărârea Tribunalului din 6 februarie 2019 – Marry Me Group/EUIPO (marry me) [„Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative marry me – Motiv absolut de refuz – Caracter descriptiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001”]

41

2019/C 103/56

Cauza T-427/18: Hotărârea Tribunalului din 31 ianuarie 2019 – Geske/EUIPO (SATISFYERMEN) [„Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative SATISFYERMEN – Motive absolute de refuz – Caracter descriptiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001 – Obligația de motivare – Articolul 94 prima teză din Regulamentul 2017/1001”]

42

2019/C 103/57

Cauza T-149/16: Ordonanța Tribunalului din 30 ianuarie 2019 – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Comisia („Acțiune în anulare – Asistență financiară în domeniul Mecanismului pentru interconectarea Europei – Transporturi pentru perioada 2014-2020 – Litispendență – Inadmisibilitate”)

42

2019/C 103/58

Cauza T-624/16 TO: Ordonanța Tribunalului din 29 ianuarie 2019 – L’Huillier/Gollnisch și Parlamentul („Terță opoziție – Respingerea cererii de intervenție a terțului oponent – Inadmisibilitate”)

43

2019/C 103/59

Cauza T-687/18 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 21 ianuarie 2019 – Pilatus Bank/BCE („Procedură de măsuri provizorii – Politica economică și monetară – Supraveghere prudențială a instituțiilor de credit – Cerere de suspendare a executării – Lipsa urgenței”)

43

2019/C 103/60

Cauza T-735/18: Acțiune introdusă la 14 decembrie 2018 – Aquind/ACER

44

2019/C 103/61

Cauza T-741/18: Acțiune introdusă la 18 decembrie 2018 – ZZ/ECB

46

2019/C 103/62

Cauza T-763/18: Acțiune introdusă la 30 decembrie 2018 – Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi/Comisia Europeană

47

2019/C 103/63

Cauza T-13/19: Acțiune introdusă la 8 ianuarie 2019 – Republica Cehă/Comisia

48

2019/C 103/64

Cauza T-25/19: Acțiune introdusă la 11 ianuarie 2019 – AD/ECHA

49

2019/C 103/65

Cauza T-31/19: Acțiune introdusă la 15 ianuarie 2019 – AF/FRA

50

2019/C 103/66

Cauza T-32/19: Acțiune introdusă la 17 ianuarie 2019 – Harrington Padrón/Consiliul

50

2019/C 103/67

Cauza T-38/19: Acțiune introdusă la 21 ianuarie 2019 – Portugalia/Comisia

51

2019/C 103/68

Cauza T-43/19: Acțiune introdusă la 24 ianuarie 2019 – WV/SEAE

52

2019/C 103/69

Cauza T-47/19: Acțiune introdusă la 23 ianuarie 2019 – Dansk Erhverv/Comisia

53

2019/C 103/70

Cauza T-48/19: Acțiune introdusă la 28 ianuarie 2019 – smart things solutions/EUIPO – Samsung Electronics (smart:)things)

54

2019/C 103/71

Cauza T-49/19: Acțiune introdusă la 28 ianuarie 2019 – View/EUIPO (CREATE DELIGHTFUL HUMAN ENVIRONMENTS)

55

2019/C 103/72

Cauza T-50/19: Acțiune introdusă la 28 ianuarie 2019 – Casual Dreams/EUIPO – López Fernández (Dayaday)

55

2019/C 103/73

Cauza T-51/19: Acțiune introdusă la 29 ianuarie 2019 – Laboratorios Ern/EUIPO – SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret (apiheal)

57

2019/C 103/74

Cauza T-53/19: Acțiune introdusă la 31 ianuarie 2019 – SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret/EUIPO – Laboratorios Ern (apiheal)

58

2019/C 103/75

Cauza T-56/17: Ordonanța Tribunalului din 31 ianuarie 2019 – PO și alții/SEAE

59

2019/C 103/76

Cauza T-479/17: Ordonanța Tribunalului din 31 ianuarie 2019 – PO/SEAE

59

2019/C 103/77

Cauza T-727/17: Ordonanța Tribunalului din 31 ianuarie 2019 – PP și alții/SEAE

59

2019/C 103/78

Cauza T-180/18: Ordonanța Tribunalului din 31 ianuarie 2019 – VJ/SEAE

60

2019/C 103/79

Cauza T-494/18: Ordonanța Tribunalului din 31 ianuarie 2019 – PO/SEAE

60


RO

 

Top