EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:103:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 103, 2019. gada 18. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 103

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

62. gadagājums
2019. gada 18. marts


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2019/C 103/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1

 

Tiesa

2019/C 103/02

Tiesas Lēmums (2019. gada 12. februāris) par svētku dienām un Tiesas oficiālajām brīvdienām

2

2019/C 103/03

Priekšsēdētāja vietnieces darbība piecu tiesnešu palātā

4

2019/C 103/04

Priekšsēdētāja vietnieces un piecu tiesnešu palātu priekšsēdētāju darbība trīs tiesnešu palātās

4

 

Vispārējā tiesa

2019/C 103/05

Vispārējās tiesas Lēmums (2019. gada 27. februāris) par Vispārējās tiesas oficiālajām brīvdienām

5


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2019/C 103/06

Lieta C-221/18 P: Tiesas (sestā palāta) 2018. gada 13. novembra rīkojums – Électricité de France (EDF)/Eiropas Komisija, Francijas Republika (Apelācija – Tiesas Reglamenta 181. pants – Valsts atbalsts – Eiropas Komisijas pirmais lēmums – Valsts atbalsts, kas ir nesaderīgs ar kopējo tirgu – Atcelšana ar Eiropas Savienības Vispārējās tiesas nolēmumu – Eiropas Savienības Tiesas apstiprinājums – Komisijas otrais lēmums – Valsts atbalsts, kas ir nesaderīgs ar kopējo tirgu – Prasības atcelt tiesību aktu noraidīšana – LESD 266. pants – Vispārējās tiesas pirmā sprieduma res judicata spēka neievērošana – Pierādījumu sagrozīšana – Komisijas rūpīgas un neatkarīgas izmeklēšanas pienākumi, ko Vispārējā tiesa nav ņēmusi vērā – Pamatojuma nesniegšana – Pasākuma kvalificēšana – Jauns vai pastāvošs atbalsts)

6

2019/C 103/07

Lieta C-561/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 4. septembrī iesniedza Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) – Solvay Chemicals GmbH/Vācijas Federatīvā Republika

6

2019/C 103/08

Lieta C-674/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 30. oktobrī iesniedza Bundesarbeitsgericht (Vācija) – EM/TMD Friction GmbH

7

2019/C 103/09

Lieta C-675/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 30. oktobrī iesniedza Bundesarbeitsgericht (Vācija) – FL/TMD Friction EsCo GmbH

9

2019/C 103/10

Lieta C-719/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 15. novembrī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) – Vivendi SA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

11

2019/C 103/11

Lieta C-760/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 4. decembrī iesniedza Monomeles Protodikeio Lasithiou (Grieķija) – M.V. u.c./Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) “Dimos Agiou Nikolaou”

12

2019/C 103/12

Lieta C-827/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 24. decembrī iesniedza Amtsgericht Kamenz (Vācija) – MC/ND

13

2019/C 103/13

Lieta C-17/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 10. janvārī iesniedza Cour de cassation (Francija) – Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

14

2019/C 103/14

Lieta C-19/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 11. janvārī iesniedza Cour de cassation (Beļģija) – Beļģijas valsts/Pantochim SA, likvidācijas procesā

15

2019/C 103/15

Lieta C-29/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 16. janvārī iesniedza Bundessozialgericht (Vācija) – ZP/Bundesagentur für Arbeit

15

2019/C 103/16

Lieta C-30/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 10. janvārī iesniedza Högsta domstolen (Zviedrija) – Diskrimineringsombudsmannen/Braathens Regional Aviation AB

16

2019/C 103/17

Lieta C-35/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 21. janvārī iesniedza Tribunal de première instance de Liège (Beļģija) – BU/État belge

17

2019/C 103/18

Lieta C-46/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 25. janvārī Eiropas Savienības Padome iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta paplašinātā sastāvā) 2018. gada 15. novembra spriedumu lietā T-316/14 Kurdistan Workers’ Party (PKK)/Padome

17

2019/C 103/19

Lieta C-69/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 29. janvārīCredito Fondiario SpA iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 19. novembra rīkojumu lietā T-661/16, Credito Fondiario/VNV

18

2019/C 103/20

Lieta C-157/17: Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 12. decembra rīkojums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – X/Staatssecretaris van Financiën, piedaloties Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Loyens Loeff NV

20

2019/C 103/21

Lieta C-76/18: Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 11. decembra rīkojums – Eiropas Komisija/Austrijas Republika, ko atbalsta Francijas Republika

20

2019/C 103/22

Lieta C-77/18: Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 11. decembra rīkojums – Eiropas Komisija/Austrijas Republika, ko atbalsta Francijas Republika

20

2019/C 103/23

Lieta C-79/18: Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 11. decembra rīkojums – Eiropas Komisija/Austrijas Republika, ko atbalsta Francijas Republika

21

2019/C 103/24

Lieta C-206/18: Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 11. decembra rīkojums – Eiropas Komisija/Polijas Republika, piedaloties Beļģijas Karalistei, Francijas Republikai

21

2019/C 103/25

Lieta C-487/18: Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 17. decembra rīkojums – Eiropas Komisija/Austrijas Republika

21

2019/C 103/26

Lieta C-685/18: Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 21. decembra rīkojums (High Court (Īrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Minister for Justice and Equality/ND

21

 

Vispārējā tiesa

2019/C 103/27

Lieta T-177/16: Vispārējās tiesas 2019. gada 5. februāra spriedums – Mema/OCVV (“Braeburn 78 (11078)”) (Augu šķirnes – Pieteikums par Kopienas augu šķirņu aizsardzību augu šķirnei Braeburn 78 (11078) – Cita pārbaudes biroja norīkošana – Apelācijas padomē veicamās pārbaudes apjoms – Pienākums norādīt pamatojumu)

22

2019/C 103/28

Lieta T-487/16: Vispārējās tiesas 2019. gada 7. februāra spriedums – Arango Jaramillo u.c./EIB (Civildienests – EIB personāls – Pensijas – 2008. gada reforma – Iemaksu likmes palielināšana – Turpmāki paziņojumi par algu – Nelabvēlīga akta neesamība – Nepieņemamība)

22

2019/C 103/29

Lieta T-11/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 7. februāra spriedums – RK/Padome (Civildienests – Ierēdņi – Civildienesta noteikumu 42.c pants – Atvaļinājuma dienesta interesēs piešķiršana – Vienlīdzīga attieksme – Aizliegums diskriminēt vecuma dēļ – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Tiesības tikt uzklausītam – Rūpības pienākums – Atbildība

23

2019/C 103/30

Lieta T-117/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 17. janvāra spriedums – Proximus/Padome (Publiski pakalpojumu līgumi – Sarunu procedūra – Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums – Pretendenta piedāvājuma noraidīšana – Līgumslēdzējas iestādes novērtējuma brīvība – Vērtēšanas metodes tiesiskums – Pareizas finanšu pārvaldības princips)

24

2019/C 103/31

Lieta T-166/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 22. janvāra spriedums – EKETA/Komisija (Šķīrējklauzula – Sensation līgums, kas noslēgts Sestās pamatprogrammas ietvaros – Pieļaujamās izmaksas – Paziņojums par parādu, ko atbildētāja izdevusi, lai piedzītu avansā samaksātās summas – Darba laika uzskaites tabulu ticamība – Interešu konflikts)

24

2019/C 103/32

Lieta T-198/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 22. janvāra spriedums – EKETA/Komisija (Šķīrējklauzula – Actibio līgums, kas noslēgts Septītās pamatprogrammas ietvaros – Pieļaujamās izmaksas – Paziņojums par parādu, ko atbildētāja izdevusi, lai piedzītu avansā samaksātās summas – Darba laika uzskaites tabulu ticamība – Interešu konflikts)

25

2019/C 103/33

Lieta T-215/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 31. janvāra spriedums – Pear Technologies/EUIPO – Apple (“PEAR”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “PEAR” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme, kurā attēlots ābols – Relatīvs atteikuma pamats – Apzīmējumu līdzības neesamība – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 5. punkts))

26

2019/C 103/34

Lieta T-287/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 7. februāra spriedums – Swemac Innovation/EUIPO – SWEMAC Medical Appliances (“SWEMAC”) (Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “SWEMAC” – SWEMAC Medical Appliances AB agrāks valsts sabiedrības nosaukums vai komercnosaukums – Relatīvs atteikuma pamats – Ierobežojumi akcepta rezultātā – Regulas (EK) Nr. 207/2009 53. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 60. panta 1. punkta c) apakšpunkts) – Sajaukšanas iespēja – Regulas Nr. 207/2009 54. panta 2. punkts (tagad Regulas 2017/1001 61. panta 2. punkts) – Regulas Nr. 207/2009 8. panta 4. punkts (tagad Regulas 2017/1001 8. panta 4. punkts) – Pierādījumi, kas pirmo reizi iesniegti Vispārējā tiesā)

27

2019/C 103/35

Lieta T-290/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 30. janvāra spriedums – Stavytskyi/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika – Ierobežojoši pasākumi saistībā ar situāciju Ukrainā – Līdzekļu iesaldēšana – To personu, vienību un struktūru saraksts, kurām piemērojama līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana – Prasītāja vārda saglabāšana sarakstā – Pienākums norādīt pamatojumu – Iebilde par prettiesiskumu – Samērīguma princips – Juridiskais pamats – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Princips “ne bis in idem”)

27

2019/C 103/36

Lieta T-336/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 29. janvāra spriedums – The GB Foods/EUIPO – Yatecomeré (“YATEKOMO”) (Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “YATEKOMO” – Agrāka valsts grafiska preču zīme “yatecomeré” – Dokumentu iesniegšana plaši zināma fakta patiesuma pierādīšanai – Sajaukšanas iespēja – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 53. panta 1. punkta a) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 60. panta 1. punkta a) apakšpunkts))

28

2019/C 103/37

Lieta T-461/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 6. februāra spriedums – TN/ENISA (Civildienests – Pagaidu darbinieki – Pieņemšana darbā – Paziņojums par vakanci – Nodaļas vadītāja amats – Iekļaušana rezerves sarakstā – Darba piedāvājuma pieņemšana – Darba piedāvājuma atsaukšana – Pieņemšanas darbā nosacījumi – Rakstura īpašības – Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 12. pants – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Personas datu apstrāde – Tiesības tikt uzklausītam – Atbildība)

29

2019/C 103/38

Lieta T-549/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 7. februāra spriedums – Duym/Padome (Civildienests – Ierēdņi – Procedūra iecelšanai nodaļas vadītāja amatā – Paziņojums par vakanci – Kandidatūras noraidīšana – Cita kandidāta iecelšana amatā – Pienākums norādīt pamatojumu – Labas pārvaldības princips – Dienesta intereses – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Nediskriminācijas princips)

30

2019/C 103/39

Lieta T-559/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 31. janvāra spriedums – Abdulkarim/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika – Ierobežojoši pasākumi pret Sīriju – Līdzekļu iesaldēšana – Kļūda vērtējumā – Atcelšanas seku pielāgošana laikā)

30

2019/C 103/40

Lieta T-580/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 6. februāra spriedums – Karp/Parlaments (Civildienests – Līgumdarbinieki – Klasificēšana – Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkts – Priekšlaicīga sūdzība – Kļūdas pirmstiesas procedūrā – Nepieņemamība – Tiesību aizsardzības līdzekļu autonomija – Ar grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu saistīta līgumdarbinieka palīguzdevumiem līguma nepagarināšana – Pienākums norādīt pamatojumu – Secīgi uz noteiktu laiku noslēgti līgumi – Tiesību ļaunprātīga izmantošana – Tiesības tikt uzklausītam – Atbildība)

31

2019/C 103/41

Lieta T-604/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 31. janvāra spriedums – Thun/EUIPO (Zivs) (Kopienas dizainparaugs – Reģistrēts Kopienas dizainparaugs – Pieteikuma par pagarināšanu neesamība – Dizainparauga izslēgšana no reģistra pēc reģistrācijas izbeigšanās – Pieteikums par restitutio in integrum – Kumulatīvi nosacījumi – Rūpības pienākums – Pilnvaru deleģēšana – Tiesību zaudēšana)

32

2019/C 103/42

Lieta T-656/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 7. februāra spriedums – Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Jacob (“Dr. Jacob’s essentials”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “Dr. Jacob’s essentials” registrācijas pieteikums – Agrāka starptautiska vārdiska preču zīme “COMPAL ESSENCIAL” – Agrākas valsts un starptautiskas grafiskas preču zīmes “FRUTA essencial” un “Compal FRUTA essencial” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

33

2019/C 103/43

Lieta T-667/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 31. janvāra spriedums – Alkarim for Trade and Industry/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika – Ierobežojoši pasākumi pret Sīriju – Līdzekļu iesaldēšana – Kļūda vērtējumā – Atcelšanas seku pielāgošana laikā)

33

2019/C 103/44

Lieta T-766/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 7. februāra spriedums – Eglo Leuchten/EUIPO – Di-Ka (Lampa) (Kopienas dizainparaugs – Spēkā neesamības atzīšanas process – Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kas attēlo apgaismes iekārtu – Spēkā neesamības pamats – Agrāks dizainparaugs – Individuāls raksturs – Informēts lietotājs – Autora brīvības pakāpe – Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants)

34

2019/C 103/45

Lieta T-767/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 7. februāra spriedums – Eglo Leuchten/EUIPO – Briloner Leuchten (Lampa) (Kopienas dizainparaugs – Spēkā neesamības atzīšanas process – Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kas attēlo apgaismes iekārtu – Spēkā neesamības pamats – Agrāks dizainparaugs – Individuāls raksturs – Informēts lietotājs – Autora brīvības pakāpe – Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants)

35

2019/C 103/46

Lieta T-785/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 24. janvāra spriedums – Ilhan/EUIPO – Time Gate (“BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY”) (Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – Grafiska preču zīme “BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY” – Agrāka vārdiska preču zīme “SAM” – Relatīvs atteikuma pamats – Ierobežojumi akcepta rezultātā – Pierādījumi, kas pirmo reizi iesniegti Vispārējā tiesā – Regulas (EK) Nr. 207/2009 54. panta 2. punkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 61. panta 2. punkts) – Sajaukšanas iespēja – Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

36

2019/C 103/47

Lieta T-789/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 7. februāra spriedums – TecAlliance/EUIPO – Siemens (“TecDocPower”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “TecDocPower” reģistrācijas pieteikums – Agrākas Eiropas Savienības vārdiska un grafiska preču zīmes “TECDOC” un “TecDoc” – Relatīvs atteikuma pamats – Preču un pakalpojumu līdzība – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) – Agrāku preču zīmju faktiska izmantošana – Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkts (tagad Regulas 2017/1001 47. panta 2. un 3. punkts))

36

2019/C 103/48

Lieta T-800/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 24. janvāra spriedums – Brown Street Holdings/EUIPO – Enesan (“FIGHT LIFE”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – Vārdiska preču zīme “FIGHT LIFE” – Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “FIGHT FOR LIFE” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) – Pienākums norādīt pamatojumu – Regulas Nr. 207/2009 75. pants (tagad – Regulas 2017/1001 94. pants))

37

2019/C 103/49

Lieta T-79/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 30. janvāra spriedums – Bekat/EUIPO – Borbet (“ARBET”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “ARBET” reģistrācijas pieteikums – Agrāka valsts vārdiska preču zīme “BORBET” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Apzīmējumu līdzība – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

38

2019/C 103/50

Lieta T-88/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 5. februāra spriedums – Gruppo Armonie/EUIPO (“ARMONIE”) (Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “ARMONIE” reģistrācijas pieteikums – Absolūts atteikuma pamats – Atšķirtspējas neesamība – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

38

2019/C 103/51

Lieta T-97/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 31. janvāra spriedums – DeepMind Technologies/EUIPO (“STREAMS”) (Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “STREAMS” reģistrācijas pieteikums – Absolūti atteikuma pamati – Aprakstošs raksturs – Regulas (EK) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 2. punkts – EUIPO agrākā prakse)

39

2019/C 103/52

Lieta T-181/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 24. janvāra spriedums – Multifit/EUIPO (“TAKE CARE”) (Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “TAKE CARE” reģistrācijas pieteikums – Absolūts atteikuma pamats – Atšķirtspējas neesamība – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

39

2019/C 103/53

Lieta T-256/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 30. janvāra spriedums – Arezzo Indústria e Comércio/EUIPO (“SCHUTZ”) (Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “SCHUTZ” reģistrācijas pieteikums – Absolūti atteikuma pamati – Aprakstošs raksturs – Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts))

40

2019/C 103/54

Lieta T-332/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 6. februāra spriedums – Marry Me Group/EUIPO (“MARRY ME”) (Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “MARRY ME” reģistrācijas pieteikums – Absolūts atteikuma pamats – Aprakstošs raksturs – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

40

2019/C 103/55

Lieta T-333/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 6. februāra spriedums – Marry Me Group/EUIPO (“marry me”) (Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “marry me” reģistrācijas pieteikums – Absolūts atteikuma pamats – Aprakstošs raksturs – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

41

2019/C 103/56

Lieta T-427/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 31. janvāra spriedums – Geske/EUIPO (“SATISFYERMEN”) (Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “SATISFYERMEN” reģistrācijas pieteikums – Absolūti atteikuma pamati – Aprakstošs raksturs – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Atšķirtspējas neesamība – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pienākums norādīt pamatojumu – Regulas 2017/1001 94. panta pirmais teikums)

42

2019/C 103/57

Lieta T-149/16: Vispārējās tiesas 2019. gada 30. janvāra rīkojums – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu – Finanšu palīdzība Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta jomā – Transporta nozare 2014. – 2020. gada laikposmā – Lis pendens – Nepieņemamība)

42

2019/C 103/58

Lieta T-624/16 TO: Vispārējās tiesas 2019. gada 29. janvāra rīkojums – L’Huillier/Gollnisch un Parlaments (Trešās personas protests – Trešās personas, kura iesniedz protestu, pieteikuma par iestāšanos lietā noraidījums – Nepieņemamība)

43

2019/C 103/59

Lieta T-687/18 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 21. janvāra rīkojums – Pilatus Bank/ECB (Pagaidu noregulējums – Ekonomikas un monetārā politika – Kredītiestāžu prudenciālā uzraudzība – Pieteikums par piemērošanas apturēšanu – Steidzamības neesamība

43

2019/C 103/60

Lieta T-735/18: Prasība, kas celta 2018. gada 14. decembrī – Aquind/ACER

44

2019/C 103/61

Lieta T-741/18: Prasība, kas celta 2018. gada 18. decembrī – ZZ/ECB

46

2019/C 103/62

Lieta T-763/18: Prasība, kas celta 2018. gada 30. decembrī — Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi/Eiropas Komisija

47

2019/C 103/63

Lieta T-13/19: Prasība, kas celta 2019. gada 8. janvārī – Čehijas Republika/Komisija

48

2019/C 103/64

Lieta T-25/19: Prasība, kas celta 2019. gada 11. janvārī – AD/ECHA

49

2019/C 103/65

Lieta T-31/19: Prasība, kas celta 2019. gada 15. janvārī – AF/FRA

50

2019/C 103/66

Lieta T-32/19: Prasība, kas celta 2019. gada 17. janvārī – Harrington Padrón/Padome

50

2019/C 103/67

Lieta T-38/19: Prasība, kas celta 2019. gada 21. janvārī – Portugāle/Komisija

51

2019/C 103/68

Lieta T-43/19: Prasība, kas celta 2019. gada 24. janvārī – WV/EĀDD

52

2019/C 103/69

Lieta T-47/19: Prasība, kas celta 2019. gada 23. janvārī – Dansk Erhverv/Komisija

53

2019/C 103/70

Lieta T-48/19: Prasība, kas celta 2019. gada 28. janvārī – smart things solutions/EUIPO – Samsung Electronics (“smart:)things”)

54

2019/C 103/71

Lieta T-49/19: Prasība, kas celta 2019. gada 28. janvārī – View/EUIPO (“CREATE DELIGHTFUL HUMAN ENVIRONMENTS”)

55

2019/C 103/72

Lieta T-50/19: Prasība, kas celta 2019. gada 28. janvārī – Casual Dreams/EUIPO – López Fernández (“Dayaday”)

55

2019/C 103/73

Lieta T-51/19: Prasība, kas celta 2019. gada 29. janvārī – Laboratorios Ern/EUIPO – SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret (“apiheal”)

57

2019/C 103/74

Lieta T-53/19: Prasība, kas celta 2019. gada 31. janvārī – SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret/EUIPO – Laboratorios Ern (“apiheal”)

58

2019/C 103/75

Lieta T-56/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 31. janvāra rīkojums – PO u.c./EĀDD

59

2019/C 103/76

Lieta T-479/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 31. janvāra rīkojums – PO/EĀDD

59

2019/C 103/77

Lieta T-727/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 31. janvāra rīkojums – PP u.c./EĀDD

59

2019/C 103/78

Lieta T-180/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 31. janvāra rīkojums – VJ/SEAE

60

2019/C 103/79

Lieta T-494/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 31. janvāra rīkojums – PO/SEAE

60


LV

 

Top