EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_11_110_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
11. Vanjski odnosi
Svezak 110

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.11.110.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

11.   Vanjski odnosi

Svezak 110

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1971

L 036

14

 

 

31971L0086

 

 

 

(71/86/EEZ)
Direktiva Vijeća od 1. veljače 1971. o usklađivanju temeljnih odredaba u vezi s garancijama za kratkoročne transakcije (politički rizik) s javnim ili privatnim kupcima

3

1972

L 300

281

 

 

21972A0722(04)

 

 

 

Dodatni Sporazum od 22. srpnja 1972. o važenju za Kneževinu Lihtenštajn Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije

6

1974

L 034

8

 

 

21973A1123(01)

 

 

 

Razmjena pisama o izmjeni članka 7. Priloga 6. Dodatnom protokolu uz Sporazum o pridruživanju između Europske ekonomske zajednice i Turske

8

1980

L 014

36

 

 

31980D0045

 

 

 

(80/45/EEZ)
Odluka Vijeća od 15. siječnja 1980. o utvrđivanju odredaba o uvođenju i provedbi tehničkih propisa i normi

11

1980

L 226

17

 

 

21979A0615(02)

 

 

 

Sporazum između Vlade Republike Senegala i Europske ekonomske zajednice o ribolovu uz obale Senegala

14

1985

L 309

22

 

 

31985D0504

 

 

 

(85/504/EEZ)
Odluka Vijeća od 11. studenoga 1985. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovinskim aranžmanima za juhe, umake i začinske tvari

25

1985

L 309

23

 

 

21985A1121(01)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovinskim aranžmanima za juhe, umake i začinske tvari

26

1985

L 313

5

 

 

31985D0507

 

 

 

(85/507/EEZ, Euratom)
Odluka Vijeća od 4. studenoga 1985. o sklapanju Okvirnog sporazuma o znanstvenoj i tehničkoj suradnji između Europskih zajednica i Švicarske Konfederacije

30

1987

L 238

26

 

 

31987D0433

 

 

 

(87/433/EEZ)
Odluka Komisije od 22. srpnja 1987. o nadzornim i zaštitnim mjerama koje države članice mogu poduzimati sukladno članku 115. Ugovora o EEZ-u

31

1987

L 268

66

 

 

21987A0919(02)

 

 

 

Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Vlade Narodne Republike Angole o ribolovu uz obale Angole

35

1989

L 295

15

 

 

21989A1013(03)

 

 

 

Dodatni protokol uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške o ukidanju postojećih i sprečavanju novih količinskih ograničenja koje ometaju izvoz ili mjere s istovrsnim učinkom

47

1990

L 182

1

 

 

31990D0373

 

 

 

(90/373/EEZ)
Odluka Vijeća od 29. svibnja 1990. o sklapanju Sporazuma o osnivanju Zajedničkog fonda za proizvode

53

1990

L 212

3

 

 

21990A0809(01)

 

 

 

Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Republike Kabo Verdea o ribolovu uz obale Kabo Verdea

54

1991

L 075

56

 

 

31991D0152

 

 

 

(91/152/EEZ)
Odluka Vijeća od 18. ožujka 1991. o obavijesti o primjeni Međunarodnog sporazuma o juti i proizvodima od jute iz 1989. od strane Zajednice

65

1991

L 089

33

 

 

31991D0178

 

 

 

(91/178/EEZ)
Odluka Vijeća od 25. ožujka 1991. o prihvaćanju statuta Međunarodne studijske skupine za kositar

66

1991

L 089

39

 

 

31991D0179

 

 

 

(91/179/EEZ)
Odluka Vijeća od 25. ožujka 1991. o prihvaćanju statuta Međunarodne studijske skupine za bakar

72

1992

L 219

56

 

 

31992D0396

 

 

 

(92/396/EEZ)
Odluka Vijeća od 20. srpnja 1992. o sklapanju Međunarodnog sporazuma o prirodnom kaučuku iz 1987.

78

1992

L 293

18

 

 

31992D0489

 

 

 

(92/489/EEZ)
Odluka Vijeća od 5. listopada 1992. o sklapanju Međunarodnog sporazuma o juti i proizvodima od jute iz 1989.

79

1992

L 359

14

 

 

21992A1209(02)

 

 

 

Privremeni Sporazum o trgovinskoj i carinskoj uniji između Europske ekonomske zajednice i Republike San Marina

80

1996

L 065

1

 

 

31996R0462

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 462/96 od 11. ožujka 1996. o suspenziji uredaba (EEZ) br. 990/93 i (EZ) br. 2471/94 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2472/94 i (EZ) br. 2815/95 o prekidu gospodarskih i financijskih odnosa sa Saveznom Republikom Jugoslavijom (Srbija i Crna Gora), područjima pod zaštitom Ujedinjenih naroda u Republici Hrvatskoj i područjima Republike Bosne i Hercegovine pod nadzorom snaga bosanskih Srba

86

1996

L 208

1

 

 

31996D0493

 

 

 

(96/493/EZ)
Odluka Vijeća od 29. ožujka 1996. o potpisivanju i privremenoj primjeni Međunarodnog sporazuma o tropskom drvu iz 1994. u ime Europske zajednice

88

1996

L 324

1

 

 

31996D0704

 

 

 

(96/704/EZ)
Odluka Vijeća od 22. studenoga 1996. o privremenoj primjeni Međunarodnog sporazuma o prirodnom kaučuku iz 1995. od strane Zajednice

90

1997

L 347

45

 

 

31997D0838

 

 

 

(97/838/EZ)
Odluka Vijeća od 28. studenoga 1997. o odobravanju, u ime Europske zajednice, rezultata pregovora Svjetske trgovinske organizacije o osnovnim telekomunikacijskim uslugama u pogledu pitanja u njezinoj nadležnosti

91

1998

L 148

22

 

 

31998L0029

 

 

 

(98/29/EZ)
Direktiva Vijeća 98/29/EZ od 7. svibnja 1998. o usklađivanju osnovnih odredaba o osiguranju izvoznih kredita za pokriće srednjoročnih i dugoročnih poslova

93

1998

L 184

1

 

 

31998R1340

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1340/98 od 24. lipnja 1998. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 3290/94 o prilagodbama i prijelaznim aranžmanima koji su potrebni u poljoprivrednom sektoru radi provedbe sporazuma sklopljenih tijekom Urugvajske runde multilateralnih trgovinskih pregovora

104

1998

L 265

31

 

 

31998D0552

 

 

 

(98/552/EZ)
Odluka Vijeća od 24. rujna 1998. o provedbi aktivnosti Komisije u vezi sa strategijom Zajednice za pristup tržištu

105

1999

L 336

26

 

 

31999D0869

 

 

 

(1999/869/EZ)
Odluka Vijeća od 21. prosinca 1999. o privremenoj primjeni Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Republike Bjelarusa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Bjelarusa o trgovini tekstilnim proizvodima

107

2000

L 286

1

 

 

32000R2474

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2474/2000 od 9. studenoga 2000. o utvrđivanju popisa tekstilnih proizvoda i odjevnih predmeta koje sukladno članku 1. stavku 7. Uredbe (EEZ) br. 3030/93 1. siječnja 2002. treba uvrstiti u GATT iz 1994., i o izmjeni Priloga X. Uredbi (EEZ) br. 3030/93 i Priloga II. Uredbi (EZ) br. 3285/94

108

2000

L 299

14

 

 

32000D0742

 

 

 

(2000/742/EZ)
Odluka Vijeća od 16. studenoga 2000. o sklapanju Sporazuma o suradnji u području znanosti i tehnologije između Europske zajednice i Vlade Ruske Federacije

122

2000

L 299

15

 

 

22000A1128(01)

 

 

 

Sporazum o suradnji u području znanosti i tehnologije između Europske zajednice i Vlade Ruske Federacije

123

2000

L 336

92

 

 

32000D0822

 

 

 

(2000/822/EZ)
Odluka Vijeća od 22. prosinca 2000. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Republike Tunisa o uzajamnim mjerama liberalizacije i izmjeni Protokola o poljoprivredi uz Sporazum o pridruživanju između EZ-a i Republike Tunisa

130

2000

L 336

93

 

 

22000A1230(01)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Republike Tunisa u vezi s uzajamnim mjerama liberalizacije i izmjeni Protokola o poljoprivredi uz Sporazum o pridruživanju između EZ-a i Republike Tunisa

131

2001

L 038

24

 

 

32001D0101

 

 

 

(2001/101/EZ)
Odluka Vijeća od 5. prosinca 2000. o odobrenju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Zajednice i svake od država EFTA-e koja dodjeljuje carinske povlastice po GSP-u (Norveška i Švicarska), pod uvjetom da se s robom podrijetlom iz Norveške ili Švicarske po dolasku na carinsko područje Zajednice postupa kao s robom koja sadrži sastojke podrijetlom iz Zajednice (uzajamni sporazum)

147

2001

L 038

25

 

 

22001A0208(01)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama između Zajednice i svake od država EFTA-e koja dodjeljuje carinske povlastice po GSP-u (Norveška i Švicarska), pod uvjetom da se s robom podrijetlom iz Norveške ili Švicarske po dolasku na carinsko područje Zajednice postupa kao s robom koja sadrži sastojke podrijetlom iz Zajednice (uzajamni sporazum)

148

2001

L 213

111

 

 

32001D0594

 

 

 

(2001/594/EZ)
Odluka Vijeća od 18. lipnja 2001. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Republike Turske o sudjelovanju Republike Turske u Europskoj agenciji za okoliš i Europskoj informacijskoj i promatračkoj mreži za zaštitu okoliša

156

2001

L 213

112

 

 

22001A0807(13)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Republike Turske o sudjelovanju Republike Turske u Europskoj agenciji za okoliš i Europskoj informacijskoj i promatračkoj mreži za zaštitu okoliša

157

2001

L 287

21

 

 

32001D0761

 

 

 

(2001/761/Euratom)
Odluka Vijeća od 27. rujna 2001. o ovlašćivanju Komisije da sklopi dva sporazuma o suradnji između Europske zajednice za atomsku energiju i Vlade Ruske Federacije u području nuklearne sigurnosti i nadzirane nuklearne fuzije

165

2001

L 287

23

 

 

32001D0762

 

 

 

(2001/762/Euratom)
Odluka Komisije od 28. rujna 2001. o sklapanju dvaju sporazuma o suradnji između Europske zajednice za atomsku energiju i Ruske Federacije u području nuklearne sigurnosti i u području nadzirane nuklearne fuzije (priopćeno pod brojem dokumenta C(2001) 2901)

167

2002

L 341

63

 

 

32002D0981

 

 

 

(2002/981/EZ)
Odluka Vijeća od 11. studenoga 2002. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice s jedne strane i Kraljevine Norveške s druge strane o Protokolu 2. uz bilateralni Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške

168

2002

L 341

64

 

 

22002A1217(01)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske zajednice s jedne strane i Kraljevine Norveške s druge strane o Protokolu 2. uz bilateralni Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške

169

2003

L 023

9

 

 

32003R0142

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 142/2003 od 27. siječnja 2003. o okončanju postupaka u vezi sa zaštitnim mjerama za određene proizvode od čelika i o povratu određenih carina

173

2003

L 065

1

 

 

32003R0427

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 427/2003 od 3. ožujka 2003. o prijelaznim zaštitnim mehanizmima vezanim za određene proizvode za uvoz podrijetlom iz Narodne Republike Kine i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 519/94 o zajedničkim pravilima za uvoz iz određenih trećih zemalja

182

2004

L 037

8

 

 

32004D0126

 

 

 

(2004/126/EZ)
Odluka Vijeća od 22. prosinca 2003. o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Kraljevine Maroka

193

2004

L 087

31

 

 

32004D0278

 

 

 

(2004/278/EZ)
Odluka Komisije od 10. veljače 2004. o stajalištu Zajednice o izmjeni dodataka Prilogu 4. Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima

194

2004

L 144

12

 

 

32004D0382

 

 

 

(2004/382/EZ)
Odluka Komisije od 26. travnja 2004. o donošenju odluka Zajednice o uvozu određenih kemikalija u skladu s Uredbom (EZ) br. 304/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

213

2004

L 379

83

 

 

32004D0897

 

 

 

(2004/897/EZ)
Odluka Vijeća od 29. studenoga 2004. o potpisivanju Sporazuma između Europske zajednice i Kneževine Lihtenštajna o mjerama istovjetnima onima utvrđenima Direktivom Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju i odobrenju i potpisivanju popratnog Memoranduma o razumijevanju

225

2004

L 379

84

 

 

22004A1224(01)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Kneževine Lihtenštajna o mjerama istovjetnima onima iz Direktive Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamate na štednju

226

2005

L 304

46

 

 

32005D0814

 

 

 

(2005/814/EZ)
Odluka Komisije od 18. studenoga 2005. o donošenju odluka Zajednice o uvozu određenih kemikalija sukladno Uredbi (EZ) br. 304/2003 Europskog parlamenta i Vijeća te o izmjeni Odluke 2000/657/EZ (1)

247

2006

L 208

28

 

 

32006D0526

 

 

 

(2006/526/EZ)
Odluka Vijeća od 17. srpnja 2006. o odnosima između Europske zajednice, s jedne strane, i Grenlanda i Kraljevine Danske, s druge strane (1)

261

2008

L 020

1

 

 

32008R0055

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 55/2008 od 21. siječnja 2008. o uvođenju autonomnih trgovinskih povlastica za Republiku Moldovu te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 980/2005 i Odluke Komisije 2005/924/EZ

265

2008

L 100

33

 

 

22007D0134

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 134/2007 od 26. listopada 2007. o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) i Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u

273

2008

L 100

70

 

 

22007D0142

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 142/2007 od 26. listopada 2007. o izmjeni Priloga VII. (Uzajamno priznavanje stručnih kvalifikacija) i Protokola 37 uz Sporazum o EGP-u

284

2008

L 100

92

 

 

22007D0146

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 146/2007 od 26. listopada 2007. o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u

298

2008

L 108

29

 

 

32008D0316

 

 

 

(2008/316/EZ)
Odluka Komisije od 31. ožujka 2008. o pokretanju istrage prema članku 18. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 980/2005 u vezi sa zaštitom slobode udruživanja i prava na organiziranje u El Salvadoru

305

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top