EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2249

Odluka (EU) 2022/2249 Europske središnje banke od 9. studenoga 2022. o izmjeni Odluke (EU) 2022/911 o uvjetima sustava TARGET-ECB (ESB/2022/22) (ESB/2022/38)

ECB/2022/38

OJ L 295, 16.11.2022, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2249/oj

16.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 295/48


ODLUKA (EU) 2022/2249 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 9. studenoga 2022.

o izmjeni Odluke (EU) 2022/911 o uvjetima sustava TARGET-ECB (ESB/2022/22) (ESB/2022/38)

IZVRŠNI ODBOR EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno prvu i četvrtu alineju njegova članka 127. stavka 2.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 3. stavak 1. i članke 17., 22., i 23.,

budući da:

(1)

Upravno je vijeće 24. veljače 2022. donijelo Smjernicu (EU) 2022/912 Europske središnje banke (ESB/2022/8) (1), kojom se predviđa početak rada Transeuropskog automatiziranog sustava ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (TARGET) nove generacije od 21. studenoga 2022.

(2)

Nakon donošenja Smjernice (EU) 2022/912 (ESB/2022/8), Izvršni je odbor 19. travnja 2022. donio Odluku (EU) 2022/911 Europske središnje banke (ESB/2022/22) (2) o provedbi promjena uvjeta komponente sustava TARGET2 Europske središnje banke (sustav TARGET2-ECB) i o stavljanju izvan snage Odluke ESB/2007/7 Europske središnje banke (3).

(3)

Upravno vijeće odlučilo je 20. listopada 2022. odgoditi početak rada sustava TARGET do 20. ožujka 2023. zbog potrebe da se korisnicima omogući više vremena da dovrše testiranje nove tehničke platforme u stabilnom okružju uzimajući u obzir sistemsku prirodu sustava TARGET.

(4)

Upravno je vijeće 9. studenoga 2022. donijelo Smjernicu (EU) 2022/2250 Europske središnje banke (ESB/2022/39) (4) o izmjeni Smjernice (EU) 2022/912 (ESB/2022/8) kako bi se uzeo u obzir novi datum početka rada sustava TARGET.

(5)

Stoga je potrebno provesti odgovarajuće prilagodbe Odluke (EU) 2022/911 (ESB/2022/22) koja bi se trebala primjenjivati od 20. ožujka 2023. Odluka ESB/2007/7 trebala bi se nastaviti primjenjivati do tog datuma.

(6)

Kako bi se osigurala usklađenost s odredbama Smjernice (EU) 2022/2250 (ESB/2022/39), ova bi Odluka trebala stupiti na snagu bez odgode i primjenjivati se od 21. studenoga 2022.

(7)

Odluku (EU) 2022/911 (ESB/2022/22) trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjene

Odluka (EU) 2022/911 (ESB/2022/22) mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Stavljanje Odluke ESB/2007/7 izvan snage

Odluka ESB/2007/7 stavlja se izvan snage s učinkom od 20. ožujka 2023.”;

2.

u članku 5. druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Ova se Odluka primjenjuje od 20. ožujka 2023.”;

3.

u Prilogu I. dijelu I. članak 35. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   These Conditions become effective from 20 March 2023.”.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu 18. studenoga 2022.

Primjenjuje se od 21. studenoga 2022.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 9. studenoga 2022.

Predsjednica ESB-a

Christine LAGARDE


(1)  Smjernica (EU) 2022/912 Europske središnje banke od 24. veljače 2022. o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu nove generacije (sustav TARGET) i stavljanju izvan snage Smjernice ESB/2012/27 (ESB/2022/8) (SL L 163, 17.6.2022., str. 84.).

(2)  Odluka (EU) 2022/911 Europske središnje banke od 19. travnja 2022. o uvjetima sustava TARGET-ECB i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2007/7 (ECB/2022/22) (SL L 163, 17.6.2022., str. 1.).

(3)  Odluka ESB/2007/7 Europske središnje banke do 24. srpnja 2007. o uvjetima sustava TARGET2-ECB (SL L 237, 8.9.2007., str. 71.).

(4)  Smjernica (EU) 2022/2250 Europske središnje banke od 9. studenoga 2022. o izmjeni Smjernice (EU) 2022/912 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu nove generacije (sustav TARGET) (ESB/2022/8) (ESB/2022/39) (vidjeti stranicu 50.. ovoga Službenog lista).


Top