EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2249

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2022/2249 z dne 9. novembra 2022 o spremembi Sklepa (EU) 2022/911 o pogojih za sistem TARGET-ECB (ECB/2022/22) (ECB/2022/38)

ECB/2022/38

OJ L 295, 16.11.2022, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2249/oj

16.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 295/48


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2022/2249

z dne 9. novembra 2022

o spremembi Sklepa (EU) 2022/911 o pogojih za sistem TARGET-ECB (ECB/2022/22) (ECB/2022/38)

IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti prve in četrte alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 3.1 in členov 17, 22 in 23 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet ECB je 24. februarja 2022 sprejel Smernico Evropske centralne banke (EU) 2022/912 (ECB/2022/8) (1), ki določa, da nova generacija transevropskega sistema bruto poravnave v realnem času (TARGET) začne delovati 21. novembra 2022.

(2)

Po sprejetju Smernice (EU) 2022/912 (ECB/2022/8) je Izvršilni odbor 19. aprila 2022 sprejel Sklep Evropske centralne banke (EU) 2022/911 (ECB/2022/22) (2), da bi izvedel spremembe pogojev komponente sistema TARGET2, ki jo upravlja Evropska centralna banka (TARGET2-ECB), in določil razveljavitev Sklepa Evropske centralne banke ECB/2007/7 (3).

(3)

Svet ECB je 20. oktobra 2022 odločil, da se začetek delovanja TARGET prestavi na 20. marec 2023, ker je treba ob upoštevanju sistemske narave TARGET uporabnikom omogočiti več časa za dokončanje testiranja nove tehnične platforme v stabilnem okolju.

(4)

Svet ECB je 9. novembra 2022 sprejel Smernico Evropske centralne banke (EU) 2022/2250 (ECB/2022/39) (4), s katero je spremenil Smernico (EU) 2022/912 (ECB/2022/8), da se upošteva novi datum začetka delovanja TARGET.

(5)

Zato je treba opraviti ustrezne prilagoditve Sklepa (EU) 2022/911 (ECB/2022/22), ki bi se moral uporabljati od 20. marca 2023. Do navedenega datuma bi se moral še uporabljati Sklep ECB/2007/7.

(6)

Za zagotovitev skladnosti z določbami Smernice (EU) 2022/2250 (ECB/2022/39) bi moral ta sklep začeti veljati brez odlašanja in se uporabljati od 21. novembra 2022.

(7)

Zato je treba Sklep (EU) 2022/911 (ECB/2022/22) ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Spremembe

Sklep (EU) 2022/911 (ECB/2022/22) se spremeni:

(1)

člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Razveljavitev Sklepa ECB/2007/7

Sklep ECB/2007/7 se razveljavi z učinkom od 20. marca 2023.“;

(2)

v členu 5 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se od 20. marca 2023.“;

(3)

v Prilogi I, del I, se odstavek 1 člena 35 nadomesti z naslednjim:

„1.   These Conditions become effective from 20 March 2023.“.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati 18. novembra 2022.

Uporablja se od 21. novembra 2022.

V Frankfurtu na Majni, 9. novembra 2022

Predsednica ECB

Christine LAGARDE


(1)  Smernica Evropske centralne banke (EU) 2022/912 z dne 24. februarja 2022 o novi generaciji transevropskega sistema bruto poravnave v realnem času (TARGET) in razveljavitvi Smernice ECB/2012/27 (ECB/2022/8) (UL L 163, 17.6.2022, str. 84).

(2)  Sklep Evropske centralne banke (EU) 2022/911 z dne 19. aprila 2022 o pogojih za sistem TARGET-ECB in razveljavitvi Sklepa ECB/2007/7 (ECB/2022/22) (UL L 163, 17.6.2022, str. 1).

(3)  Sklep Evropske centralne banke ECB/2007/7 z dne 24. julija 2007 o pogojih za sistem TARGET2-ECB (UL L 237, 8.9.2007, str. 71).

(4)  Smernica Evropske centralne banke (EU) 2022/2250 z dne 9. novembra 2022 o spremembi Smernice (EU) 2022/912 o novi generaciji transevropskega sistema bruto poravnave v realnem času (TARGET) (ECB/2022/8) (ECB/2022/39) (glej stran 50 tega Uradnega lista).


Top