EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sustav eCall ugrađen u vozilo – homologacija tipa

Sustav eCall ugrađen u vozilo – homologacija tipa

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Uredba (EU) 2015/758 o zahtjevima za homologaciju za uvođenje sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Njome se uspostavljaju opći zahtjevi za EZ homologaciju tipa* sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica sustava eCall ugrađenih u vozilo koji se temelje na službi 112.
 • Od 31. ožujka 2018. godine svi novi automobili i kombiji u EU-u bit će opremljeni tehnologijom eCall za obavješćivanje hitnih službi u slučaju ozbiljne nesreće.

KLJUČNE TOČKE

Uredba se primjenjuje na:

 • vozila (kategorija M1 – putnička vozila s ne više od osam sjedala zajedno s vozačevim sjedalom),
 • laka gospodarska vozila (kategorija N1 – vozila koja se upotrebljavaju za prijevoz dobara s najvećom masom ne većom od 3,5 tona).

Obveze proizvođačâ

Svi novi tipovi navedenih vozila moraju:

 • biti opremljeni trajno ugrađenim sustavom eCall koji se temelji na službi 112,
 • biti izrađeni tako da:
  • osiguravaju da se u slučaju teške nesreće, otkrivene aktivacijom senzora ili procesora u vozilu, automatski aktivira eCall na broj za hitne službe 112,
  • sustav eCall također se može ručno aktivirati,
 • upozoriti putnike u vozilu u slučaju opasnog kvara na sustavu zbog kojeg nisu u mogućnosti koristiti sustav eCall,
 • osigurati da su prijamnici u sustavima eCall kompatibilni sa sustavima za satelitsku navigaciju Galileo i EGNOS.

Tehnički zahtjevi i postupci ispitivanja

Europska komisija delegiranim je aktom donijela Uredbu (EU) 2017/79. Tom uredbom dopunjuje se i izmjenjuje Uredba (EU) 2015/758 navođenjem detaljnih tehničkih zahtjeva i postupaka ispitivanja za EZ homologaciju vozila s obzirom na njihove sustave, zasebne tehničke jedinice i sastavne dijelove koji se temelje na službi 112.

Privatnost i zaštita podataka

Svaka obrada osobnih podataka u sustavu eCall ugrađenom u vozilo mora biti u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka i privatnosti EU-a (vidjeti sažetak). U uredbi se također navodi niz posebnih pravila, uključujući sljedeća:

 • osobni podaci upotrebljavaju se samo u svrhu rješavanja izvanrednih situacija, čuvaju samo onoliko koliko je potrebno da se izvanredna situacija riješi te se potom brišu,
 • proizvođači osiguravaju da sustav nije sljediv te da nije predmet trajnog praćenja,
 • podaci u unutarnjoj memoriji sustava kontinuirano se i automatski uklanjaju,
 • informacije o upotrebi osobnih podataka uključene su u priručnik za vozače.

Od 31. ožujka 2018. EZ homologacija tipa odobrava se samo vozilima i sustavima eCall koji su u skladu s ovom uredbom.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Članak 2. stavak 2., članak 5. stavci 8. i 9., članak 6. stavci 12. i 13. te članci 8., 9., 10. i 12. primjenjuju se od 8. lipnja 2015. kad je Komisija trebala donijeti zakonodavstvo delegiranim ili provedbenim aktima, ako je to potrebno. Preostali članci primjenjuju se od 31. ožujka 2018.:

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Homologacija tipa: navodi da su obavljeni testovi da bi se osiguralo zadovoljenje važnih regulatornih, tehničkih i sigurnosnih zahtjeva.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2015/758 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o zahtjevima za homologaciju za uvođenje sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ (SL L 123, 19.5.2015., str. 77.–89.)

Naknadne izmjene i dopune Uredbe (EU) 2015/758 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o učinkovitosti primjene jedinstvenog europskog broja za hitne slučajeve „112” (COM(2020) 808 final, 15.12.2020.)

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.–88.)

Vidjeti pročišćenu verziju.

Posljednje ažuriranje 28.05.2021

Top