EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R2219

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2219/89 od 18. srpnja 1989. o posebnim uvjetima za izvoz hrane i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti

OJ L 211, 22.7.1989, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 009 P. 88 - 89
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 009 P. 88 - 89
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 016 P. 342 - 343
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 005 P. 222 - 223
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 005 P. 222 - 223
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 43 - 44

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2219/oj

11/Sv. 126

HR

Službeni list Europske unije

43


31989R2219


L 211/4

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA VIJEĆA (EEZ) br. 2219/89

od 18. srpnja 1989.

o posebnim uvjetima za izvoz hrane i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 113.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta,

budući da Komisija mora biti obaviještena o bilo kojoj nuklearnoj nesreći ili neuobičajeno visokim razinama radioaktivnosti u skladu s Odlukom Vijeća 87/600/Euratom od 14. prosinca 1987. o aranžmanima Zajednice o ranoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti (2), ili u skladu s Konvencijom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) od 26. rujna 1986. o ranom obavještavanju o nuklearnoj nesreći;

budući da je Vijeće donijelo Uredbu (Euratom) br. 3954/87 od 22. prosinca 1987. o utvrđivanju najvećih dopuštenih razina radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti (3), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (Euratom) br. 2218/89 (4);

budući da najveće dopuštene razine, određene gore navedenom Uredbom, uzimaju u obzir najnovije međunarodno znanstveno mišljenje i odražavaju potrebu za izbjegavanjem bilo kakvih nesuglasnosti u međunarodnim propisima;

budući da rezolucija Vijeća i predstavnika vlada država članica koji su se sastali u okviru Vijeća 22. prosinca 1987. koja je usvojena u isto vrijeme kad i Uredba (Euratom) br. 3954/87, predviđa usvajanje posebnih pravila koja uređuju izvoz hrane;

budući da nakon nuklearne nesreće ili bilo kojeg druge radiološke opasnosti nije prihvatljivo dopustiti izvoz u treće zemlje proizvoda čija razina kontaminacije prelazi najveće dozvoljene razine za proizvode za potrošnju u Zajednici; budući da je u takvim posebnim okolnostima u praksi teško takve proizvode tretirati drukčije ovisno o njihovom krajnjem odredištu;

budući da se odredbe koje se odnose na izvoz također trebaju odnositi na hranu za životinje budući da su ti proizvodi zbog javnog zdravlja obuhvaćeni Uredbom (Euratom) br. 3954/87;

budući da je stoga primjereno definirati posebne uvjete za izvoz hrane i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti te za takve proizvode primijeniti najveće dozvoljene razine radioaktivne kontaminacije utvrđene u Uredbi (Euratom) br. 3954/87,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Ovom Uredbom utvrđuju se uvjeti za izvoz hrane i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti koja bi mogla dovesti do značajne radioaktivne kontaminacije hrane i hrane za životinje.

2.   Za potrebe ove Uredbe „hrana” znači proizvodi koji su namijenjeni za prehranu ljudi bilo neposredno ili nakon prerade, a „hrana za životinje” znači proizvodi koji su namijenjeni za prehranu životinja.

Članak 2.

Ne može se izvoziti hrana i hrana za životinje čija razina radioaktivne kontaminacije prelazi odgovarajuće najviše dopuštene razine utvrđene u člancima 2. i 3. Uredbe (Euratom) br. 3954/87.

Članak 3.

Države članice provode preglede kako bi osigurale poštivanje najvećih dopuštenih razina iz članka 2.

Članak 4.

Svaka država članica dostavlja Komisiji potpune informacije o primjeni ove Uredbe, a posebno o svim slučajevima u kojima su prekoračene najveće dozvoljene razine. Komisija je dužna ovu informaciju proslijediti drugim državama članicama.

Članak 5.

Komisija utvrđuje pravila primjene ove Uredbe u skladu s postupkom definiranim u članku 7. Uredbe (Euratom) br. 3954/87. U tu se svrhu ad hoc osniva odbor.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. srpnja 1989.

Za Vijeće

Predsjednik

R. DUMAS


(1)  SL C 214, 16.8.1988., str. 31.

(2)  SL L 371, 30.12.1987., str. 76.

(3)  SL L 371, 30.12.1987., str. 11.

(4)  SL L 211, 22.7.1989., str. 1.


Top