Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1989:211:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 211, 22. juli 1989


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 211
32. årgang
22. juli 1989Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (Euratom) nr. 2218/89 af 18. juli 1989 om ændring af forordning (Euratom) nr. 3954/87 om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder efter nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 2219/89 af 18. juli 1989 om særlige betingelser for udførsel af levnedsmidler og foder efter nukleare ulykker eller i andre tilfælde af strålingsfare

4

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 2220/89 af 18. juli 1989 om ottende ændring af forordning (EØF) nr. 3094/86 om fastlæggelse af tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne

6

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2221/89 af 20. juli 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 638/89 om udstedelse af importlicenser for visse produkter forarbejdet på basis af surkirsebær med oprindelse i Jugoslavien

7

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

89/444/EØF, Euratom:

 
 

*

RÅDETS AFGØRELSE af 18. juli 1989 om beskikkelse af et medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg #

8

  

89/445/EØF:

 
 

*

RÅDETS AFGØRELSE af 18. juli 1989 om Fællesskabets accept af Grønlands tilbud om en supplerende kvote af lodde for 1989#

9

  

Kommissionen

  

89/446/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 13. juli 1989 om ændring af beslutning 89/224/EØF om anerkendelse af visse områder i Belgien som værende officielt fri for svinepest (Kun den franske og den nederlandske udgave er autentisk)#

10

  

89/447/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 14. juli 1989 om ændring af beslutning 89/3/EØF for så vidt angår de sundhedsmæssige beskyttelsesforanstaltninger over for indførsel af visse former for fersk kød fra de brasilianske delstater Santa Catarina og Parana#

11
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top