EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:112:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 112, 05. toukokuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.112.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 112

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
5. toukokuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 379/2010, annettu 4 päivänä toukokuuta 2010, tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteiden I, II ja III muuttamisesta

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 380/2010, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2010, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

4

 

 

Komission asetus (EU) N:o 381/2010, annettu 4 päivänä toukokuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

6

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/256/EU

 

*

Komission päätös, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2010, päätöksen 92/216/ETY muuttamisesta hevoskilpailujen yhteensovittavia viranomaisia koskevan luettelon julkaisemisen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 2630)  (1)

8

 

 

2010/257/EU

 

*

Komission päätös, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2010, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Maltan, Puolan ja Slovakian maksajavirastojen tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahastosta) varainhoitovuodelta 2009 rahoitettavien maaseudun kehittämistoimenpiteiden menojen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 2825)

10

 

 

2010/258/EU

 

*

Komission päätös, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2010, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahastosta) rahoitettaviin menoihin liittyvien jäsenvaltioiden maksajavirastojen tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä varainhoitovuoden 2009 osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 2828)

17

 

 

2010/259/EU

 

*

Komission päätös, annettu 4 päivänä toukokuuta 2010, luvan antamisesta Ranskan tasavallalle tehdä sopimus Monacon ruhtinaskunnan kanssa Ranskan tasavallan ja Monacon ruhtinaskunnan välillä tehtävien varainsiirtojen pitämisestä Ranskan tasavallan sisällä tapahtuvina varainsiirtoina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1781/2006 nojalla (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 2634)

23

 

 

2010/260/EU

 

*

Komission päätös, annettu 4 päivänä toukokuuta 2010, viisumitietojärjestelmän toimintaan liittyvästä turvasuunnitelmasta

25

 

 

2010/261/EU

 

*

Komission päätös, annettu 4 päivänä toukokuuta 2010, SIS II:n keskusjärjestelmään ja viestintäinfrastruktuuriin liittyvästä turvasuunnitelmasta

31

 

 

IV   EY-sopimuksen, EU-sopimuksen ja Euratom-sopimuksen nojalla ennen 1. joulukuuta 2009 annetut säädökset

 

 

2010/262/EY

 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä lokakuuta 2009, valtiontuesta C 14/08 (ex NN 1/08), jota Yhdistynyt kuningaskunta on myöntänyt Northern Rockille (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 8102)  (1)

38

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top