Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:112:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 112, 05. maj 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.112.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 112

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
5. maj 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 379/2010 af 4. maj 2010 om ændring af bilag I, II og III til Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 380/2010 af 30. april 2010 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

4

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 381/2010 af 4. maj 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

6

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/256/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 30. april 2010 om ændring af beslutning 92/216/EØF for så vidt angår offentliggørelse af fortegnelsen over koordinerende myndigheder i forbindelse med hestekonkurrencer (meddelt under nummer K(2010) 2630)  (1)

8

 

 

2010/257/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 30. april 2010 om afslutning af regnskaberne for betalingsorganerne i Estland, Cypern, Letland, Litauen, Malta, Polen og Slovakiet over de udgifter til foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbrug (EGFL), for regnskabsåret 2009 (meddelt under nummer K(2010) 2825)

10

 

 

2010/258/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 30. april 2010 om afslutning af regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer vedrørende de udgifter, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), for regnskabsåret 2009 (meddelt under nummer K(2010) 2828)

17

 

 

2010/259/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 4. maj 2010 om bemyndigelse af Den Franske Republik til at indgå en aftale med Fyrstendømmet Monaco om, at pengeoverførsler mellem Den Franske Republik og Fyrstendømmet Monaco behandles som pengeoverførsler inden for Den Franske Republik i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1781/2006 (meddelt under nummer K(2010) 2634)

23

 

 

2010/260/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 4. maj 2010 om sikkerhedsplanen for visuminformationssystemets virkemåde

25

 

 

2010/261/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 4. maj 2010 om sikkerhedsplanen for det centrale SIS II og kommunikationsinfrastrukturen

31

 

 

IV   Retsakter vedtaget inden den 1. december 2009 i henhold til EF-traktaten, EU-traktaten og Euratomtraktaten

 

 

2010/262/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 28. oktober 2009 om Det Forenede Kongeriges statsstøtte C 14/08 (ex NN 1/08) til fordel for Northern Rock (meddelt under nummer K(2009) 8102)  (1)

38

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top