EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:112:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 112, 05. máj 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.112.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 112

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
5. mája 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 379/2010 zo 4. mája 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, II a III k nariadeniu Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 380/2010 z 30. apríla 2010 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

4

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 381/2010 zo 4. mája 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

6

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/256/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 92/216/EHS, pokiaľ ide o zoznam koordinačných orgánov v súvislosti so súťažami domácich nepárnokopytníkov equidae [oznámené pod číslom K(2010) 2630]  (1)

8

 

 

2010/257/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2010 o vyrovnaní účtov platobných agentúr Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Malty, Poľska a Slovenska, pokiaľ ide o výdavky v oblasti opatrení na rozvoj vidieka financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) za rozpočtový rok 2009 [oznámené pod číslom K(2010) 2825]

10

 

 

2010/258/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2010 o vyrovnaní účtov platobných agentúr členských štátov týkajúcich sa výdavkov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) za rozpočtový rok 2009 [oznámené pod číslom K(2010) 2828]

17

 

 

2010/259/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. mája 2010, na základe ktorého sa Francúzsko oprávňuje uzatvoriť s Monackým kniežactvom dohodu o tom, aby sa s prevodmi finančných prostriedkov medzi Francúzskou republikou a Monackým kniežactvom zaobchádzalo ako s prevodmi finančných prostriedkov v rámci Francúzskej republiky, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 [oznámené pod číslom K(2010) 2634]

23

 

 

2010/260/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. mája 2010 o bezpečnostnom pláne na prevádzku vízového informačného systému

25

 

 

2010/261/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. mája 2010 o bezpečnostnom pláne pre centrálny SIS II a komunikačnú infraštruktúru

31

 

 

IV   Akty prijaté pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

 

 

2010/262/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. októbra 2009 o štátnej pomoci C 14/08 (ex NN 1/08), ktorú poskytlo Spojené kráľovstvo spoločnosti Northern Rock [oznámené pod číslom K(2009) 8102]  (1)

38

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top