EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:277:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 277, 18. lokakuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 277

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
18. lokakuuta 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1016/2008, annettu 17 päivänä lokakuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1017/2008, annettu 17 päivänä lokakuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 616/2007 avatuissa tariffikiintiöissä lokakuuta 2008 seitsemän ensimmäisen päivän kuluessa haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1018/2008, annettu 17 päivänä lokakuuta 2008, valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä osakaudella 1 päivästä joulukuuta 200828 päivään helmikuuta 2009

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1019/2008, annettu 17 päivänä lokakuuta 2008, elintarvikehygieniasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteen II muuttamisesta (1)

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1020/2008, annettu 17 päivänä lokakuuta 2008, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteiden II ja III ja asetuksen (EY) N:o 2076/2005 muuttamisesta tunnistusmerkinnän, raakamaidon ja meijerituotteiden, munien ja munatuotteiden sekä tiettyjen kalastustuotteiden osalta (1)

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1021/2008, annettu 17 päivänä lokakuuta 2008, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteiden I, II ja III sekä asetuksen (EY) N:o 2076/2005 muuttamisesta elävien simpukoiden, tiettyjen kalastustuotteiden ja virallisissa tarkastuksissa avustavien teurastamon henkilöstön jäsenien osalta (1)

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1022/2008, annettu 17 päivänä lokakuuta 2008, asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta emäksisen haihtuvan kokonaistypen (TVB-N) raja-arvojen osalta (1)

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1023/2008, annettu 17 päivänä lokakuuta 2008, asetuksen (EY) N:o 2076/2005 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ihmisravinnoksi tarkoitettua kalaöljyä tuoville elintarvikealan toimijoille myönnetystä siirtymäkauden pidennyksestä (1)

21

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1024/2008, annettu 17 päivänä lokakuuta 2008, yksityiskohtaisista toimenpiteistä Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2173/2005 täytäntöön panemiseksi

23

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1025/2008, annettu 17 päivänä lokakuuta 2008, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Radicchio di Chioggia (SMM))

30

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1026/2008, annettu 17 päivänä lokakuuta 2008, vilja-alalla 16 päivänä lokakuuta 2008 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1003/2008 muuttamisesta

31

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/803/EY

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä lokakuuta 2008, tiettyjen ihmisoikeussopimusten tosiasiallista täytäntöönpanoa Sri Lankassa koskevan tutkimuksen vireille panemisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 980/2005 18 artiklan 2 kohdan nojalla

34

 

 

2008/804/EY

 

*

Komission päätös, annettu 17 päivänä lokakuuta 2008, päätöksen 2004/211/EY muuttamisesta siltä osin kuin kyse on Brasiliaa, Montenegroa ja Serbiaa koskevista kohdista niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden alueiden luettelossa, joista jäsenvaltiot sallivat elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnin (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6024)  (1)

36

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top