EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:277:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 277, 18 октомври 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 277

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
18 октомври 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1016/2008 на Комисията от 17 октомври 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 1017/2008 на Комисията от 17 октомври 2008 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец октомври 2008 година в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 616/2007 за птичето месо

3

 

 

Регламент (ЕО) № 1018/2008 на Комисията от 17 октомври 2008 година относно издаването на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 декември 2008 година до 28 февруари 2009 година

5

 

*

Регламент (ЕО) № 1019/2008 на Комисията от 17 октомври 2008 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно хигиената на храните (1)

7

 

*

Регламент (ЕО) № 1020/2008 на Комисията от 17 октомври 2008 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход и на Регламент (ЕО) № 2076/2005 по отношение на идентификационната маркировка, суровото мляко и млечните продукти, яйцата и яйчените продукти и някои рибни продукти (1)

8

 

*

Регламент (ЕО) № 1021/2008 на Комисията от 17 октомври 2008 година за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация и на Регламент (ЕО) № 2076/2005 на Комисията по отношение на двучерупчести мекотели, някои рибни продукти и персонала, помагащ при официалния контрол в кланиците (1)

15

 

*

Регламент (ЕО) № 1022/2008 на Комисията от 17 октомври 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 по отношение на максимално допустимите граници на летлив основен азот (TVB-N) (1)

18

 

*

Регламент (ЕО) № 1023/2008 на Комисията от 17 октомври 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2076/2005 с цел удължаване на преходния период, предоставен на операторите от сектора на храните, внасящи рибно масло, предназначено за консумация от човека (1)

21

 

*

Регламент (ЕО) № 1024/2008 на Комисията от 17 октомври 2008 година за определяне на подробни мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност

23

 

*

Регламент (ЕО) № 1025/2008 на Комисията от 17 октомври 2008 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Radicchio di Chioggia (ЗГУ))

30

 

 

Регламент (ЕО) № 1026/2008 на Комисията от 17 октомври 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1003/2008 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 16 октомври 2008 година

31

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/803/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 14 октомври 2008 година за започване на разследване съгласно член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 980/2005 на Съвета по отношение на ефективното прилагане на определени конвенции за човешките права в Шри Ланка

34

 

 

2008/804/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 17 октомври 2008 година за изменение на Решение 2004/211/ЕО по отношение на записите за Бразилия, Черна гора и Сърбия в списъка на трети страни и части от тях, от които се разрешава вносът в Общността на живи еднокопитни и сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни (нотифицирано под номер C(2008) 6024)  (1)

36

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top