EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:161:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 161, 20. kesäkuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 161

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
20. kesäkuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 569/2008, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2008, Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 79 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta syrjinnän poistamiseksi kuljetusmaksuista ja -ehdoista annetun asetuksen N:o 11 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 570/2008, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

2

 

*

Komission asetus (EY) N:o 571/2008, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse vuotuisten BSE-seurantaohjelmien tarkistamisperusteista (1)

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 572/2008, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2008, asetuksen (EY) N:o 1238/95 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse yhteisön kasvilajikevirastolle maksettavista vuosittaisista maksuista ja teknisiin tutkimuksiin liittyvistä maksuista sekä maksutavasta

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 573/2008, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2008, asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

11

 

 

Komission asetus (EY) N:o 574/2008, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2008, voin vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

13

 

 

Komission asetus (EY) N:o 575/2008, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2008, munien vientitukien vahvistamisesta

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 576/2008, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2008, siipikarjanliha-alalla sovellettavien vientitukien vahvistamisesta

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 577/2008, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2008, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

18

 

 

Komission asetus (EY) N:o 578/2008, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 2535/2001 avatuissa tiettyjen maitotuotteiden tariffikiintiöissä kesäkuun 2008 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

20

 

*

Komission asetus (EY) N:o 579/2008, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2008, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä Skagerrakissa

23

 

*

Komission asetus (EY) N:o 580/2008, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2008, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 96. kerran

25

 

 

Komission asetus (EY) N:o 581/2008, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2008, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

28

 

 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON YHTEISELLÄ PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELYLLÄ TEKEMÄT PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 582/2008/EY, tehty 17 päivänä kesäkuuta 2008, yksinkertaistetun järjestelmän käyttöönotosta henkilötarkastuksissa ulkorajoilla siten, että Bulgaria, Kypros ja Romania hyväksyvät kauttakulussa alueidensa läpi yksipuolisesti tietyt asiakirjat kansallisia viisumejaan vastaaviksi

30

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/465/EY

 

*

Komission päätös, tehty 6 päivänä kesäkuuta 2008, Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan liitteen VII lisäyksen B muuttamisesta Romanian tiettyjen liha-, siipikarjanliha-, kala- sekä maito- ja maitotuotealan laitosten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2400)  (1)

36

 

 

2008/466/EY

 

*

Komission päätös, tehty 19 päivänä kesäkuuta 2008, eläinten hyvinvointia koskeviin pilottihankkeisiin ja valmistelutoimiin vuonna 2008 myönnettävästä yhteisön rahoitusosuudesta

41

 

 

2008/467/EY

 

*

Komission päätös, tehty 19 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön rahoitusosuuden vahvistamisesta bluetongue-taudin torjuntaa koskevista hätätoimenpiteistä Portugalissa vuosina 2004 ja 2005 aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2756)

45

 

 

SUOSITUKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/468/EY

 

*

Komission suositus, annettu 30 päivänä toukokuuta 2008, seuraavien aineiden riskinvähentämistoimenpiteistä: sinkkioksidi; sinkkisulfaatti; trisinkki-bis-ortofosfaatti (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2322)  (1)

47

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 553/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen VII muuttamisesta (EUVL L 158, 18.6.2008)

49

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top