Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:161:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 161, 20 juni 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 161

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
20 juni 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 569/2008 av den 12 juni 2008 om ändring av förordning nr 11 om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor enligt artikel 79.3 i fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 570/2008 av den 19 juni 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

2

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 571/2008 av den 19 juni 2008 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 med avseende på kriterierna för översyn av de årliga övervakningsprogrammen för BSE (1)

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 572/2008 av den 19 juni 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1238/95 med avseende på storleken på den årliga avgift och de avgifter i samband med den tekniska provningen som ska betalas till gemenskapens växtsortsmyndighet samt på betalningssättet

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 573/2008 av den 19 juni 2008 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 574/2008 av den 19 juni 2008 om att inte bevilja exportbidrag för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 581/2004

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 575/2008 av den 19 juni 2008 om fastställande av exportbidrag för ägg

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 576/2008 av den 19 juni 2008 om fastställande av exportbidrag för fjäderfäkött

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 577/2008 av den 19 juni 2008 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

18

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 578/2008 av den 19 juni 2008 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i juni 2008 om importlicens för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter enligt förordning (EG) nr 2535/2001

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 579/2008 av den 18 juni 2008 om förbud mot fiske efter torsk i Skagerrak med fartyg som seglar under svensk flagg

23

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 580/2008 av den 18 juni 2008 om ändring för nittiosjätte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001

25

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 581/2008 av den 19 juni 2008 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

28

 

 

BESLUT SOM ANTAGITS GEMENSAMT AV EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 582/2008/EG av den 17 juni 2008 om en förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna på grundval av Bulgariens, Cyperns och Rumäniens unilaterala erkännande av vissa handlingar såsom likvärdiga med de egna nationella viseringarna för genomresa via deras territorier

30

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/465/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 6 juni 2008 om ändring av tillägg B till bilaga VII till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien avseende vissa anläggningar inom kött-, fjäderfäkött-, fisk-, mjölk- och mjölkproduktsektorn i Rumänien [delgivet med nr K(2008) 2400]  (1)

36

 

 

2008/466/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 19 juni 2008 om ekonomiskt bidrag från gemenskapen för år 2008 till pilotprojekt och förberedande åtgärder på djurskyddsområdet

41

 

 

2008/467/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 19 juni 2008 om fastställande av finansiellt stöd från gemenskapen till utgifter i samband med nödåtgärder för att bekämpa blåtunga i Portugal 2004 och 2005 [delgivet med nr K(2008) 2756]

45

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/468/EG

 

*

Kommissionens rekommendation av den 30 maj 2008 om riskbegränsande åtgärder för ämnena zinkoxid, zinksulfat och trizinkbis(ortofosfat) [delgivet med nr K(2008) 2322]  (1)

47

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 553/2008 av den 17 juni 2008 om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (EUT L 158 av den 18.6.2008)

49

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top