EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:161:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 161, 20 ta' Ġunju 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 161

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
20 ta' Ġunju 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 569/2008 tat-12 ta’ Ġunju 2008 li jemenda r-Regolament Nru 11 dwar l-abolizzjoni tad-diskriminazzjoni fir-rati u l-kondizzjonijiet tat-trasport, fl-implimentazzjoni ta’ l-Artikolu 79(3) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 570/2008 tad-19 ta’ Ġunju 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

2

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 571/2008 tad-19 ta’ Ġunju 2008 li jemenda l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kriterji għal reviżjoni tal-programmi ta’ monitoraġġ annwali dwar il-BSE ( 1 )

4

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 572/2008 tad-19 ta’ Ġunju 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1238/95 fir-rigward tal-livell tal-piż annwali u l-piżijiet relatati ma’ eżami tekniku, li jridu jitħallsu lill-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti, u l-mod kif jitħallsu

7

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 573/2008 tad-19 ta’ Ġunju 2008 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 1109/2007 għas-sena tas-suq 2007/2008

11

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 574/2008 tad-19 ta’ Ġunju 2008 li ma jalloka l-ebda rifużjoni għall-esportazzjoni tal-butir fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti regolata bir-Regolament (KE) Nru 581/2004

13

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 575/2008 tad-19 ta’ Ġunju 2008 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni fis-settur tal-bajd

14

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 576/2008 tad-19 ta’ Ġunju 2008 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam tat-tjur

16

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 577/2008 tad-19 ta’ Ġunju 2008 li jistipula r-rati tar-rifużjonijiet applikabbli għall-bajd u l-isfar tal-bajd esportati fil-forma ta’ oġġetti li ma jaqgħux taħt l-Anness I tat-Trattat

18

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 578/2008 tad-19 ta' Ġunju 2008 li jistabbilixxi sa fejn jistgħu jintlaqgħu l-applikazzjonijiet għal liċenzji ta' l-importazzjoni introdotti f'Ġunju 2008 għal ċerti prodotti tal-ħalib fil-qafas ta' ċerti kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 2535/2001

20

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 579/2008 tat-18 ta’ Ġunju 2008 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-merluzz fi Skagerrak minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' l-Iżvezja

23

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 580/2008 tat-18 ta’ Ġunju 2008 li jemenda għas-96 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-netwerk ta’ Al-Qaida u t-Taliban

25

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 581/2008 tad-19 ta’ Ġunju 2008 li jistipula l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd, u għall-albumina tal-bajd u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95

28

 

 

DEĊIŻJONIJIET ADOTTATI B'MOD KONĠUNT MILL-PARLAMENT EWROPEW U MILL-KUNSILL

 

*

Deċiżjoni Nru 582/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 li tintroduċi reġim semplifikat għall-kontroll tal-persuni fuq il-fruntieri esterni li jkun ibbażat fuq ir-rikonoxximent unilaterali mill-Bulgarija, minn Ċipru u mir-Rumanija ta’ ċerti dokumenti bħala ekwivalenti għall-viżi nazzjonali tagħhom għall-finijiet ta’ tranżitu mit-territorji tagħhom

30

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/465/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Ġunju 2008 li temenda l-Appendiċi B ta’ l-Anness VII ta’ l-Att ta’ Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija fir-rigward ta’ ċerti stabbilimenti fis-setturi tal-laħam, laħam tat-tjur, ħut u ħalib u prodotti tal-ħalib fir-Rumanija (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 2400)  ( 1 )

36

 

 

2008/466/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Ġunju 2008 dwar il-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Komunità, għas-sena 2008, għal proġetti bi prova u azzjonijiet preparatorji fil-qasam tal-benesseri ta’ l-annimali

41

 

 

2008/467/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Ġunju 2008 li tistabbilixxi l-kontribut finanzjarju tal-Komunità lejn l-infiq li sar fil-kuntest tal-miżuri ta’ emerġenza li ttieħdu fil-ġlieda kontra l-marda tal-bluetongue fil-Portugall fl-2004 u 2005 (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 2756)

45

 

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/468/KE

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Mejju 2008 dwar miżuri għat-tnaqqis tar-riskju għas-sustanzi: Ossidu taż-żingu; Sulfat taż-żingu; Bis(ortofosfat) tat-triżingu (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 2322)  ( 1 )

47

 

 

Corrigendum

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 553/2008 tas-17 ta’ Ġunju 2008 li jemenda l-Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli għall-prevenzjoni, il-kontroll u l-eradikazzjoni ta’ ċertu enċefalopatija sponġiformi li tinxtered ( ĠU L 158, 18.6.2008 )

49

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top