EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:006:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 6, 10. tammikuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 6

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
10. tammikuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 15/2009, annettu 8 päivänä tammikuuta 2009, lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 367/2006 ja lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1292/2007 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 16/2009, annettu 9 päivänä tammikuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

18

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2008/128/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikkeissa sallittujen väriaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista (Kodifioitu toisinto) (1)

20

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2009/10/EY

 

*

Komission päätös, tehty 2 päivänä joulukuuta 2008, vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetun neuvoston direktiivin 96/82/EY mukaisesti annettavasta suuronnettomuuksien ilmoituslomakkeesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 7530)  (1)

64

 

 

2009/11/EY

 

*

Komission päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2008, Espanjassa käytettävien sianruhojen luokitusmenetelmien hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8477)

79

 

 

2009/12/EY

 

*

Komission päätös, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, Tanskassa käytettävien sianruhojen luokitusmenetelmien hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8498)

83

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2009/13/EY

 

*

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden kauppaa koskevalla sopimuksella perustetun eläinlääkintäalan sekakomitean päätös N:o 1/2008, tehty 23 päivänä joulukuuta 2008, sopimuksen liitteen 11 lisäysten 2, 3, 4, 5, 6 ja 10 muuttamisesta

89

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1077/2008, annettu 3 päivänä marraskuuta 2008, kalastustoimia koskevien tietojen sähköisestä kirjaamisesta ja toimittamisesta sekä kaukohavaintokeinoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1966/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1566/2007 kumoamisesta (EUVL L 295, 4.11.2008)

117

 

*

Oikaistaan komission asetus (ETY) N:o 3301/74, annettu 19 päivänä joulukuuta 1974, pieninä tavaralähetyksinä maahan tuotavien muiden kuin kaupallisten tavaroiden tullittomuudesta yhteisössä (EYVL L 354, 30.12.1974, Erityispainos 1994, Alue 2, Nide 2, s. 31)

117

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top