Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:006:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 6, 2009. gada 10. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 6

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 10. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 15/2009 (2009. gada 8. janvāris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 367/2006, ar ko Indijas izcelsmes polietilēntereftalāta (PET) plēves importam nosaka galīgu kompensācijas maksājumu, un Regulu (EK) Nr. 1292/2007, ar ko piemēro galīgu antidempinga maksājumu Indijas izcelsmes polietilēntereftalāta (PET) plēves importam

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 16/2009 (2009. gada 9. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

18

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2008/128/EK (2008. gada 22. decembris), ar ko nosaka īpašus tīrības kritērijus krāsvielām, kuras lieto pārtikas produktos (Kodificēta versija) (1)

20

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2009/10/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 2. decembris), ar ko nosaka veidlapu ziņojumiem par smagiem nelaimes gadījumiem saskaņā ar Padomes Direktīvu 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 7530)  (1)

64

 

 

2009/11/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 19. decembris), ar ko apstiprina metodes cūku liemeņu klasificēšanai Spānijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 8477)

79

 

 

2009/12/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 19. decembris), ar ko apstiprina metodes cūku liemeņu klasificēšanai Dānijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 8498)

83

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2009/13/EK

 

*

Apvienotās veterinārijas komitejas, kas izveidota ar Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, Lēmums Nr. 1/2008 (2008. gada 23. decembris) par Nolīguma 11. pielikuma 2., 3., 4., 5., 6. un 10. papildinājuma grozījumiem

89

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 1077/2008 (2008. gada 3. novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1966/2006 par zvejas darbību elektronisku reģistrēšanu un ziņošanu un par attālās uzrādes līdzekļiem, un atceļ Regulu (EK) Nr. 1566/2007 (OV L 295, 4.11.2008.)

117

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top