EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:006:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 6, 10 ianuarie 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 6

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
10 ianuarie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 15/2009 al Consiliului din 8 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 367/2006 de instituire a unei taxe compensatorii definitive la importurile de folii din polietilenă tereftalată (PET) originare din India și a Regulamentului (CE) nr. 1292/2007 privind instituirea unei taxe antidumping definitive la importurile de folii din polietilen tereftalat (PET) originare din India

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 16/2009 al Comisiei din 9 ianuarie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

18

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2008/128/CE a Comisiei din 22 decembrie 2008 de stabilire a unor criterii de puritate specifice pentru coloranții autorizați pentru utilizarea în produsele alimentare (versiune codificată) (1)

20

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2009/10/CE

 

*

Decizia Comisiei din 2 decembrie 2008 de stabilire a unui formular de raport privind accidentele majore în temeiul Directivei 96/82/CE a Consiliului privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase [notificată cu numărul C(2008) 7530]  (1)

64

 

 

2009/11/CE

 

*

Decizia Comisiei din 19 decembrie 2008 privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Spania [notificată cu numărul C(2008) 8477]

79

 

 

2009/12/CE

 

*

Decizia Comisiei din 19 decembrie 2008 privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Danemarca [notificată cu numărul C(2008) 8498]

83

 

 

ACTE ADOPTATE DE CĂTRE ORGANE CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2009/13/CE

 

*

Decizia nr. 1/2008 a Comitetului mixt veterinar instituit prin acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole din 23 decembrie 2008 cu privire la modificarea apendicelor 2, 3, 4, 5, 6 și 10 la anexa 11 la acord

89

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1077/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1966/2006 al Consiliului privind înregistrarea și comunicarea electronică a datelor referitoare la activitățile de pescuit și dispozitivele de teledetecție și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1566/2007 (JO L 295, 4.11.2008)

117

 

 

 

*

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top