Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:027:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 27, 30. tammikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 27
47. vuosikerta
30. tammikuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 154/2004, annettu 26 päivänä tammikuuta 2004, Euroopan talousyhteisön ja Norsunluurannikon tasavallan välisessä Norsunluurannikon rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaolon jatkamista 1 päivän heinäkuuta 2003 ja 30 päivän kesäkuuta 2004 väliseksi ajaksi koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 1
Komission asetus (EY) N:o 155/2004, annettu 29 päivänä tammikuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 3
*Komission asetus (EY) N:o 156/2004, annettu 29 päivänä tammikuuta 2004, päätöksen 90/424/ETY 28 artiklan mukaisesti vertailulaboratorioiden toimintaan myönnettävästä yhteisön taloudellisesta tuesta 5
Komission asetus (EY) N:o 157/2004, annettu 29 päivänä tammikuuta 2004, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 15
Komission asetus (EY) N:o 158/2004, annettu 29 päivänä tammikuuta 2004, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 18
Komission asetus (EY) N:o 159/2004, annettu 29 päivänä tammikuuta 2004, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 21
Komission asetus (EY) N:o 160/2004, annettu 29 päivänä tammikuuta 2004, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 23
Komission asetus (EY) N:o 161/2004, annettu 29 päivänä tammikuuta 2004, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 27
Komission asetus (EY) N:o 162/2004, annettu 29 päivänä tammikuuta 2004, tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuuskohtelusopimusten mukaisesti 28
Komission asetus (EY) N:o 163/2004, annettu 29 päivänä tammikuuta 2004, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä 30
Komission asetus (EY) N:o 164/2004, annettu 29 päivänä tammikuuta 2004, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 33
Komission asetus (EY) N:o 165/2004, annettu 29 päivänä tammikuuta 2004, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 35
Komission asetus (EY) N:o 166/2004, annettu 29 päivänä tammikuuta 2004, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 37
Komission asetus (EY) N:o 167/2004, annettu 29 päivänä tammikuuta 2004, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 39
Komission asetus (EY) N:o 168/2004, annettu 29 päivänä tammikuuta 2004, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuen ennakkovahvistuksen sisältävistä vientitodistushakemuksista 41
Komission asetus (EY) N:o 169/2004, annettu 29 päivänä tammikuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 1814/2003 tarkoitetun kauran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 42
Komission asetus (EY) N:o 170/2004, annettu 29 päivänä tammikuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 2315/2003 tarkoitetun maissin tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 43
*Neuvoston direktiivi 2004/7/EY, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 77/388/ ETY muuttamisesta poikkeustoimenpiteiden toteuttamismenettelyn ja täytäntöönpanotoimivallan siirtämisen osalta 44
*Komission direktiivi 2004/13/EY, annettu 29 päivänä tammikuuta 2004, tiettyjen epoksijohdannaisten käytöstä elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa ja tarvikkeissa annetun direktiivin 2002/16/EY muuttamisesta (1) 46
*Komission direktiivi 2004/14/EY, annettu 29 päivänä tammikuuta 2004, regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta tehdyistä, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista tarvikkeista annetun direktiivin 93/10/ETY muuttamisesta (1) 48

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2004/92/EC
*Komission päätös, tehty 21 päivänä tammikuuta 2004, chilipippuria ja chilipippurituotteita koskevista kiireellisistä suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 68) (1) 52
2004/93/EC
*Komission päätös, tehty 29 päivänä tammikuuta 2004, lintuinfluenssaa (avian influenza) koskevista suojatoimenpiteistä tietyissä Aasian maissa muiden kuin siipikarjaan kuuluvien lintujen tuonnin osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 257) (1) 55
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top