Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:027:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 27, 30 januari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 27
47 årgången
30 januari 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 154/2004 av den 26 januari 2004 om ingående av avtalet genom skriftväxling om förlängning av giltighetstiden för protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Elfenbenskustens regering om fiske utanför Elfenbenskustens kust under tiden från och med den 1 juli 2003 till och med den 30 juni 2003 1
Kommissionens förordning (EG) nr 155/2004 av den 29 januari 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 156/2004 av den 29 januari 2004 om gemenskapens ekonomiska stöd till gemenskapens referenslaboratorier enligt artikel 28 i beslut 90/424/EEG 5
Kommissionens förordning (EG) nr 157/2004 av den 29 januari 2004 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 15
Kommissionens förordning (EG) nr 158/2004 av den 29 januari 2004 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 18
Kommissionens förordning (EG) nr 159/2004 av den 29 januari 2004 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar 21
Kommissionens förordning (EG) nr 160/2004 av den 29 januari 2004 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 23
Kommissionens förordning (EG) nr 161/2004 av den 29 januari 2004 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin 27
Kommissionens förordning (EG) nr 162/2004 av den 29 januari 2004 om utfärdande av importlicenser för rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal 28
Kommissionens förordning (EG) nr 163/2004 av den 29 januari 2004 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser 30
Kommissionens förordning (EG) nr 164/2004 av den 29 januari 2004 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 33
Kommissionens förordning (EG) nr 165/2004 av den 29 januari 2004 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 35
Kommissionens förordning (EG) nr 166/2004 av den 29 januari 2004 om fastställande av exportbidragen för malt 37
Kommissionens förordning (EG) nr 167/2004 av den 29 januari 2004 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt 39
Kommissionens förordning (EG) nr 168/2004 av den 29 januari 2004 om ansökningar om exportlicenser för ris och brutet ris med fastställande av exportbidraget 41
Kommissionens förordning (EG) nr 169/2004 av den 29 januari 2004 om de anbud som meddelats för export av havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1814/2003 42
Kommissionens förordning (EG) nr 170/2004 av den 29 januari 2004 om de anbud som meddelats för import av majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2315/2003 43
*Rådets direktiv 2004/7/EG av den 20 januari 2004 om ändring av direktiv 77/388/EEG om ett gemensamt system för mervärdesskatt beträffande förfarandet för antagande av avvikelser samt tilldelning av genomförandebefogenheter 44
*Kommissionens direktiv 2004/13/EG av den 29 januari 2004 om ändring av direktiv 2002/16/EG om användning av vissa epoxiderivat i material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (1) 46
*Kommissionens direktiv 2004/14/EG av den 29 januari 2004 om ändring av direktiv 93/10/EEG om material och produkter av regenererad cellulosafilm som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (1) 48

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2004/92/EC
*Kommissionens beslut av den 21 januari 2004 om nödåtgärder för chili och chiliprodukter [delgivet med nr K(2004) 68] (1) 52
2004/93/EC
*Kommissionens beslut av den 29 januari 2004 om skyddsåtgärder mot aviär influensa i vissa asiatiska länder med avseende på import av fåglar utom fjäderfä [delgivet med nr K(2004) 257] (1) 55

Rättelser
*Rättelser till rådets förordning (EG) nr 2368/2002 av den 20 december 2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter (EGT L 358 av den 31.12.2002) 57
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top