Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:027:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 27, 30. januar 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 27
47. årgang
30. januar 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 154/2004 af 26. januar 2004 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Côte d'Ivoire om fiskeri ud for Côte d'Ivoire, for perioden 1. juli 2003 til 30. juni 2004 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 155/2004 af 29. januar 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 156/2004 af 29. januar 2004 om EF-tilskud til EF-referencelaboratorier i henhold til artikel 28 i beslutning 90/424/EØF 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 157/2004 af 29. januar 2004 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 158/2004 af 29. januar 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 159/2004 af 29. januar 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 160/2004 af 29. januar 2004 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 161/2004 af 29. januar 2004 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 162/2004 af 29. januar 2004 om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 163/2004 af 29. januar 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 164/2004 af 29. januar 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 165/2004 af 29. januar 2004 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 166/2004 af 29. januar 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt 37
Kommissionens forordning (EF) nr. 167/2004 af 29. januar 2004 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt 39
Kommissionens forordning (EF) nr. 168/2004 af 29. januar 2004 om ansøgninger om eksportlicenser for ris og brudris med forudfastsættelse af restitutionen 41
Kommissionens forordning (EF) nr. 169/2004 af 29. januar 2004 om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1814/2003 omhandlede licitation 42
Kommissionens forordning (EF) nr. 170/2004 af 29. januar 2004 om bud for indførsel af majs, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2315/2003 omhandlede licitation 43
*Rådets direktiv 2004/7/EF af 20. januar 2004 om ændring af direktiv 77/388/EØF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår proceduren for vedtagelse af fravigende foranstaltninger samt tildeling af gennemførelsesbeføjelser 44
*Kommissionens direktiv 2004/13/EF af 29. januar 2004 om ændring af direktiv 2002/16/EF om anvendelse af bestemte epoxyderivater i materialer og genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (1) 46
*Kommissionens direktiv 2004/14/EF af 29. januar 2004 om ændring af direktiv 93/10/EØF om materialer og genstande af folie af celluloseregenerater, bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (1) 48

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2004/92/EC
*Kommissionens beslutning af 21. januar 2004 om beredskabsforanstaltninger vedrørende chili og chiliprodukter (meddelt under nummer K(2004) 68) (1) 52
2004/93/EC
*Kommissionens beslutning af 29. januar 2004 om beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza i visse lande i Asien for så vidt angår import af fugle, bortset fra fjerkræ (meddelt under nummer K(2004) 257) (1) 55
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top