EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:344:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 344, 28. joulukuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 344
44. vuosikerta
28. joulukuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2558/2001, annettu 3 päivänä joulukuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta swap- ja korkotermiinijärjestelyjen alaisten maksujen uudelleenluokittelemiseksi (1) 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2559/2001, annettu 17 päivänä joulukuuta 2001, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta 5
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2560/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, rajat ylittävistä euromääräisistä maksuista 13
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2561/2001, annettu 17 päivänä joulukuuta 2001, vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan muuttamisen edistämisestä 17
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2562/2001, annettu 17 päivänä joulukuuta 2001, Euroopan talousyhteisön ja Madagaskarin demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä, Madagaskarin rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 21 päivän toukokuuta 2001 ja 20 päivän toukokuuta 2004 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä 21
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2563/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteissä I ja II lueteltujen kalastustuotteiden ohjehintojen liitteessä III mainittujen kalastustuotteiden yhteisön tuottajahinnan vahvistamisesta kalastusvuodeksi 2002 26
Komission asetus (EY) N:o 2564/2001, annettu 27 päivänä joulukuuta 2001, Kanariansaarten arvioidun hankintataseen vahvistamisesta maito- ja maitotuotealan tuotteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1280/2001 muuttamisesta 29
*Komission asetus (EY) N:o 2565/2001, annettu 27 päivänä joulukuuta 2001, yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle vuodeksi 2002 sekä asetuksesta (EY) N:o 1439/95 poikkeamisesta 31
*Komission asetus (EY) N:o 2566/2001, annettu 21 päivänä joulukuuta 2001, Thaimaasta peräisin olevien CN-koodeihin 07141010, 07141091 ja 07141099 kuuluvien tuotteiden yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista vuonna 2002 35
*Komission asetus (EY) N:o 2567/2001, annettu 21 päivänä joulukuuta 2001, Alankomaiden lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen lopettamisesta 40
*Komission asetus (EY) N:o 2568/2001, annettu 21 päivänä joulukuuta 2001, Alankomaiden lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen lopettamisesta 41
*Komission asetus (EY) N:o 2569/2001, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, kalastusvuoden 2002 aikana markkinoilta vedettyjen kalastustuotteiden taloudellisen korvauksen ja sen ennakon laskennassa käytettävästä kiinteästä arvosta 42
*Komission asetus (EY) N:o 2570/2001, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, eräiden kalastustuotteiden yksityisen varastoinnin tuen määrästä kalastusvuonna 2002 44
*Komission asetus (EY) N:o 2571/2001, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, tietyille kalastustuotteille kalastusvuonna 2002 myönnettävän siirtotuen ja kiinteän tuen määrästä 45
*Komission asetus (EY) N:o 2572/2001, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä I lueteltujen kalastustuotteiden vetäytymis- ja myyntihinnoista kalastusvuodeksi 2002 47
*Komission asetus (EY) N:o 2573/2001, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä II lueteltujen kalastustuotteiden myyntihinnoista kalastusvuonna 2002 55
*Komission asetus (EY) N:o 2574/2001, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, eräille kalastustuotteille kalastusvuodeksi 2002 vahvistettavista viitehinnoista 57
*Komission asetus (EY) N:o 2575/2001, annettu 27 päivänä joulukuuta 2001, Alankomaiden lipun alla purjehtivien alusten keisarihummerin kalastuksen lopettamisesta 60
Komission asetus (EY) N:o 2576/2001, annettu 27 päivänä joulukuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 61
Komission asetus (EY) N:o 2577/2001, annettu 27 päivänä joulukuuta 2001, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 63
Komission asetus (EY) N:o 2578/2001, annettu 27 päivänä joulukuuta 2001, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavista tuen määristä 66
*Komission asetus (EY) N:o 2579/2001, annettu 27 päivänä joulukuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 562/2000 poikkeamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1209/2001 muuttamisesta kolmannen kerran 68
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2580/2001, annettu 27 päivänä joulukuuta 2001, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi 70
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/97/EY, annettu 4 päivänä joulukuuta 2001, rahoitusjärjestelmien rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/308/ETY muuttamisesta 76
Komission lausuma 82

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2001/927/EC
*Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä joulukuuta 2001, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun listan laatimisesta 83
Komissio
2001/928/EURATOM
*Komission suositus, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, väestön suojelemiseksi altistumiselta juomaveden radonille (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 4580) 85
Euroopan keskuspankki
2001/929/EC
*Euroopan keskuspankin päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2001, vuonna 2002 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2001/19) 89
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston yhteinen kanta 27 päivältä joulukuuta 2001, terrorismin torjumisesta 90
*Neuvoston yhteinen kanta 27 päivältä joulukuuta 2001, erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi 93
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top