EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:212:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 212, 07. elokuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 212
44. vuosikerta
7. elokuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1606/2001, annettu 6 päivänä elokuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 1607/2001, annettu 6 päivänä elokuuta 2001, valkoisen sokerin toimittamisesta elintarvikeapuna 3
Komission asetus (EY) N:o 1608/2001, annettu 6 päivänä elokuuta 2001, kasviöljyn toimittamisesta elintarvikeapuna 6
*Komission asetus (EY) N:o 1609/2001, annettu 6 päivänä elokuuta 2001, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä viinin valmistusmenetelmiä ja -käsittelyjä koskevista yhteisön säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1622/2000 muuttamisesta 9
Komission asetus (EY) N:o 1610/2001, annettu 6 päivänä elokuuta 2001, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 10
*Neuvoston direktiivi 2001/55/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2001, vähimmäisvaatimuksista tilapäisen suojelun antamiseksi siirtymään joutuneiden henkilöiden joukottaisen maahantulon tilanteissa, ja toimenpiteistä näiden henkilöiden vastaanottamisen ja vastaanottamisesta jäsenvaltioille aiheutuvien rasitusten tasapuolisen jakautumisen edistämiseksi 12
*Komission direktiivi 2001/58/EY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2001, yksityiskohtaisten järjestelyjen määrittelemisestä ja vahvistamisesta vaarallisia valmisteita koskevaa erityistietojärjestelmää varten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY 14 artiklan täytäntöönpanemiseksi annetun direktiivin 91/155/ETY muuttamisesta toisen kerran neuvoston direktiivin 67/548/ETY 27 artiklan (käyttöturvallisuustiedotteet) täytäntöönpanemiseksi vaarallisten aineiden osalta (1) 24

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2001/605/EC
*Komission päätös, tehty 26 päivänä heinäkuuta 2000, hyötyajoneuvojen ostojen tukijärjestelmästä, jonka Espanja on pannut täytäntöön Espanjan teollisuus- ja energiaministeriön ja Instituto de Crédito Oficialin 26 päivänä helmikuuta 1997 tekemän yhteistyösopimuksen perusteella (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2465) (1) 34
2001/606/EC
*Komission päätös, tehty 6 päivänä elokuuta 2001, yhteisön osallistumisesta tietyissä Kaakkois-Euroopan osissa suu- ja sorkkataudin torjumiseksi toteutettujen toimenpiteiden rahoitukseen (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 2470) (1) 42

Oikaisuja
Oikaistaan neuvoston päätös 2001/382/EY, tehty 14 päivänä toukokuuta 2001, yhteisön osallistumisesta eräiden laajasti vaeltavia kalakantoja koskevien hallinnointitoimenpiteiden käyttöönottoon liittyvien eräiden menojen rahoitukseen (EYVL L 137, 19.5.2001) 44
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top