EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:212:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 212, 07 augustus 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 212
44e jaargang
7 augustus 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1606/2001 van de Commissie van 6 augustus 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 1607/2001 van de Commissie van 6 augustus 2001 inzake de levering van witte suiker als voedselhulp 3
Verordening (EG) nr. 1608/2001 van de Commissie van 6 augustus 2001 inzake de levering van plantaardige olie als voedselhulp 6
*Verordening (EG) nr. 1609/2001 van de Commissie van 6 augustus 2001 houdende wijziging, wat de analysemethoden betreft, van Verordening (EG) nr. 1622/2000 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, en tot instelling van een communautaire regeling inzake oenologische procédés en behandelingen 9
Verordening (EG) nr. 1610/2001 van de Commissie van 6 augustus 2001 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 10
*Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen 12
*Richtlijn 2001/58/EG van de Commissie van 27 juli 2001 tot tweede wijziging van Richtlijn 91/155/EEG houdende beschrijving en vaststelling van de wijze van uitvoering van het systeem voor specifieke informatie inzake gevaarlijke preparaten krachtens artikel 14 van Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad en inzake gevaarlijke stoffen krachtens artikel 27 van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad (veiligheidsinformatiebladen) (1) 24

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2001/605/EC
*Beschikking van de Commissie van 26 juli 2000 betreffende de door Spanje ten uitvoer gelegde steunregeling voor de aanschaf van bedrijfsvoertuigen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst van 26 februari 1997 tussen het ministerie van Industrie en Energie en het Instituto de Crédito Oficial (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2465) (1) 34
2001/606/EC
*Beschikking van de Commissie van 6 augustus 2001 betreffende financiële bijstand van de Gemeenschap voor noodmaatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer in bepaalde delen van Zuidoost-Europa (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2470) (1) 42

Rectificaties
Rectificatie van Beschikking 2001/382/EG van de Raad van 14 mei 2001 betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap in sommige uitgaven voor de tenuitvoerlegging van bepaalde beheersmaatregelen met betrekking tot over grote afstanden trekkende visbestanden (PB L 137 van 19.5.2001) 44
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top