EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:212:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 212, 07 augusti 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 212
44 årgången
7 augusti 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1606/2001 av den 6 augusti 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1607/2001 av den 6 augusti 2001 om leverans av vitsocker som livsmedelsbistånd 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1608/2001 av den 6 augusti 2001 om leverans av vegetabilisk olja som livsmedelsbistånd 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 1609/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1622/2000 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin och införandet av en gemenskapskodex för oenologiska metoder och behandlingar, avseende analysmetoderna 9
Kommissionens förordning (EG) nr 1610/2001 av den 6 augusti 2001 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 10
*Rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna av detta 12
*Kommissionens direktiv 2001/58/EG av den 27 juli 2001 om ändring för andra gången av direktiv 91/155/EEG om införandet och den närmare utformningen av ett särskilt informationssystem avseende farliga preparat (beredningar) i enlighet med artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG och avseende farliga ämnen i enlighet med artikel 27 i rådets direktiv 67/548/EEG (säkerhetsdatablad) (1) 24

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2001/605/EC
*Kommissionens beslut av den 26 juli 2000 om det stödprogram som införts av Spanien för inköp av nyttofordon och som inrättats genom samarbetsavtalet av den 26 februari 1997 mellan spanska industri- och energiministeriet (Ministerio de Industria y Energía) och statliga kreditinstitutet (Instituto de Crédito Oficial) [delgivet med nr K(2000) 2465] (1) 34
2001/606/EC
*Kommissionens beslut av den 6 augusti 2001 om ekonomiskt bidrag från gemenskapen för nödåtgärder för att bekämpa mul- och klövsjuka i vissa delar av sydöstra Europa [delgivet med nr K(2001) 2470] (1) 42

Rättelser
Rättelse till rådets beslut 2001/382/EG av den 14 maj 2001 om ekonomiskt bidrag, från gemenskapen för vissa utgifter för genomförande av vissa förvaltningsåtgärder gällande långvandrande fisk (EGT L 137 av den 19.5.2001) 44
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top