EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:212:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 212, 07. august 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 212
44. årgang
7. august 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1606/2001 af 6. august 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1607/2001 af 6. august 2001 om levering af hvidt sukker som fødevarehjælp 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 1608/2001 af 6. august 2001 om levering af vegetabilsk olie som fødevarehjælp 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1609/2001 af 6. august 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1622/2000 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin og om en EF-kodeks for ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder for så vidt angår analysemetoder 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 1610/2001 af 6. august 2001 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 10
*Rådets direktiv 2001/55/EF af 20. juli 2001 om minimumsstandarder for midlertidig beskyttelse i tilfælde af massetilstrømning af fordrevne personer og om foranstaltninger, der skal fremme en ligelig fordeling mellem medlemsstaterne af indsatsen med hensyn til modtagelsen af disse personer og følgerne heraf 12
*Kommissionens direktiv 2001/58/EF af 27. juli 2001 om anden ændring af direktiv 91/155/EØF om fastsættelse af de nærmere bestemmelser for en særlig informationsordning vedrørende farlige præparater til gennemførelse af artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF og vedrørende farlige stoffer til gennemførelse af artikel 27 i Rådets direktiv 67/548/EØF (sikkerhedsdatablade) (1) 24

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2001/605/EC
*Kommissionens beslutning af 26. juli 2000 om Spaniens støtteordning for anskaffelse af erhvervskøretøjer i henhold til samarbejdsaftalen af 26. februar 1997 mellem industri- og energiministeriet og det offentlige kreditinstitut (meddelt under nummer K(2000) 2465) (1) 34
2001/606/EC
*Kommissionens beslutning af 6. august 2001 om EF-tilskud til nødforanstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge i visse dele af Sydøsteuropa (meddelt under nummer K(2001) 2470) (1) 42

Berigtigelser
Berigtigelse til Rådets beslutning 2001/382/EF af 14. maj 2001 om EF-tilskud til delvis dækning af udgifter til gennemførelse af forvaltningsforanstaltninger for stærkt vandrende fiskearter (EFT L 137 af 19.5.2001) 44
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top