EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:303:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 303, 02. joulukuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 303
43. vuosikerta
2. joulukuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2645/2000, annettu 1 päivänä joulukuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 2646/2000, annettu 1 päivänä joulukuuta 2000, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2281/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 3
Komission asetus (EY) N:o 2647/2000, annettu 1 päivänä joulukuuta 2000, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2282/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 4
Komission asetus (EY) N:o 2648/2000, annettu 1 päivänä joulukuuta 2000, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2283/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 5
Komission asetus (EY) N:o 2649/2000, annettu 1 päivänä joulukuuta 2000, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2284/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 6
Komission asetus (EY) N:o 2650/2000, annettu 1 päivänä joulukuuta 2000, Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun riisin tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2285/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 7
*Komission asetus (EY) N:o 2651/2000, annettu 1 päivänä joulukuuta 2000, tasaustuen toisen lisäennakon maksamisesta banaanialalla vuoden 2000 osalta 8
Komission asetus (EY) N:o 2652/2000, annettu 1 päivänä joulukuuta 2000, naudanlihan ostamisesta tarjouskilpailulla annetun asetuksen (ETY) N:o 1627/89 muuttamisesta 9
Komission asetus (EY) N:o 2653/2000, annettu 1 päivänä joulukuuta 2000, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 11
Komission asetus (EY) N:o 2654/2000, annettu 1 päivänä joulukuuta 2000, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 237. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 12
Komission asetus (EY) N:o 2655/2000, annettu 1 päivänä joulukuuta 2000, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 65. erityisessä tarjouskilpailussa 13
Komission asetus (EY) N:o 2656/2000, annettu 1 päivänä joulukuuta 2000, asetuksessa (ETY) N:o 1627/89 säädettyjen interventiota koskevien erityistoimenpiteiden mukaisesti toteutetun 256. osittaisen tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä 15
*Neuvoston direktiivi 2000/78/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 16

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2000/750/EC
*Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä marraskuuta 2000, syrjinnän torjumista koskevan yhteisön toimintaohjelman perustamisesta (vuosiksi 2001—2006) 23
2000/751/EC
*Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2000, 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyllä yleissopimuksella perustetun toimeenpanevan komitean hyväksymän yhteisen käsikirjan joidenkin osien luokituksen kumoamisesta 29
2000/752/EC
*AKT—EY-suurlähettiläskomitean päätös N:o 3/2000, tehty 26 päivänä syyskuuta 2000, varauksen perustamisesta Stabex- ja Sysmin-välineitä koskevien päätösten rahoittamiseksi 2 päivän elokuuta ja 31 päivän joulukuuta 2000 välisenä aikana 30
2000/753/EC
*EU—Tˇsekin tasavalta-assosiaationeuvoston päätös N:o 3/2000, tehty 16 päivänä lokakuuta 2000, Tˇsekin tasavallan osallistumista yhteisön Nuoriso-toimintaohjelmaan koskevista ehdoista ja edellytyksistä 31
Komissio
2000/754/EC
*Komission päätös, tehty 24 päivänä marraskuuta 2000, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten takaisintuonnissa raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen maastaviennin jälkeen tehdyn päätöksen 93/195/ETY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3552) (1) 34
2000/755/EC
*Komission päätös, tehty 24 päivänä marraskuuta 2000, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa tietyistä Etelä-Amerikan maista tehdyn päätöksen 93/402/ETY muuttamisesta Uruguayn eläinten terveystilanteen huomioon ottamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3560) (1) 36
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top