EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:303:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 303, 02. december 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 303
43. årgang
2. december 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 2645/2000 af 1. december 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2646/2000 af 1. december 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2281/2000 omhandlede licitation 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 2647/2000 af 1. december 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2282/2000 omhandlede licitation 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 2648/2000 af 1. december 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2283/2000 omhandlede licitation 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 2649/2000 af 1. december 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2284/2000 omhandlede licitation 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 2650/2000 af 1. december 2000 om fastsættelse af et maksimumstilskud ved forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion i henhold til den i forordning (EF) nr. 2285/2000 omhandlede licitation 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2651/2000 af 1. december 2000 om betaling af det andet supplerende forskud på udligningsstøtten for bananer i 2000 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 2652/2000 af 1. december 2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 1627/89 om opkøb af oksekød ved licitation 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 2653/2000 af 1. december 2000 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 2654/2000 af 1. december 2000 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 237. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 2655/2000 af 1. december 2000 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 65. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 2656/2000 af 1. december 2000 om ikke at tage den 256. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger til følge i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89 15
*Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv 16

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2000/750/EC
*Rådets afgørelse af 27. november 2000 om Fællesskabets handlingsprogram for bekæmpelse af forskelsbehandling (2001-2006) 23
2000/751/EC
*Rådets afgørelse af 30. november 2000 om afklassificering af visse dele af Den Fælles Håndbog, der er vedtaget af Schengen-eksekutivkomitéen, som er nedsat ved konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 29
2000/752/EC
*AVS-EF-Ambassadørudvalgets afgørelse nr. 3/2000 af 26. september 2000 om oprettelse af en reserve til finansiering af afgørelser vedrørende Stabex og Sysmin i perioden fra 2. august til 31. december 2000 30
2000/753/EC
*Afgørelse nr. 3/2000 truffet af Associeringsrådet EU-Tjekkiet den 16. oktober 2000 om fastlæggelse af vilkårene og betingelserne for Den Tjekkiske Republiks deltagelse i Fællesskabets handlingsprogram for unge 31
Kommissionen
2000/754/EC
*Kommissionens beslutning af 24. november 2000 om ændring af beslutning 93/195/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel (meddelt under nummer K(2000) 3552) (1) 34
2000/755/EC
*Kommissionens beslutning af 24. november 2000 om ændring af beslutning 93/402/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk kød fra bestemte lande i Sydamerika for at tage hensyn til dyresundhedssituationen i Uruguay (meddelt under nummer K(2000) 3560) (1) 36
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top