EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:303:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 303, 02 december 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 303
43e jaargang
2 december 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 2645/2000 van de Commissie van 1 december 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 2646/2000 van de Commissie van 1 december 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2281/2000 3
Verordening (EG) nr. 2647/2000 van de Commissie van 1 december 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2282/2000 4
Verordening (EG) nr. 2648/2000 van de Commissie van 1 december 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2283/2000 5
Verordening (EG) nr. 2649/2000 van de Commissie van 1 december 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2284/2000 6
Verordening (EG) nr. 2650/2000 van de Commissie van 1 december 2000 tot vaststelling van de maximumsubsidie voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst naar het eiland Réunion, in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2285/2000 7
*Verordening (EG) nr. 2651/2000 van de Commissie van 1 december 2000 betreffende de betaling van een tweede aanvullend voorschot op de compenserende steun in de sector bananen voor 2000 8
Verordening (EG) nr. 2652/2000 van de Commissie van 1 december 2000 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1627/89 betreffende de aankoop van rundvlees door middel van inschrijving 9
Verordening (EG) nr. 2653/2000 van de Commissie van 1 december 2000 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit 11
Verordening (EG) nr. 2654/2000 van de Commissie van 1 december 2000 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 237e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 12
Verordening (EG) nr. 2655/2000 van de Commissie van 1 december 2000 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 65e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 13
Verordening (EG) nr. 2656/2000 van de Commissie van 1 december 2000 houdende het besluit om geen gevolg te geven aan de offertes in het kader van de 256e deelinschrijving die overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 in het kader van de algemene interventiemaatregelen is gehouden 15
*Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep 16

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2000/750/EC
*Besluit van de Raad van 27 november 2000 tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bestrijding van discriminatie (2001-2006) 23
2000/751/EC
*Besluit van de Raad van 30 november 2000 houdende derubricering van sommige delen van het Gemeenschappelijk Handboek, aangenomen door het bij de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 14 juni 1985 ingestelde Uitvoerend Comité 29
2000/752/EC
*Besluit nr. 3/2000 van het ACS-EG-Comité van ambassadeurs van 26 september 2000 betreffende de vaststelling van een reserve voor de financiering van Stabex- en Sysmin-besluiten van 2 augustus tot 31 december 2000 30
2000/753/EC
*Besluit nr. 3/2000 van de Associatieraad EU-Tsjechië van 16 oktober 2000 tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van de Tsjechische Republiek aan het communautaire actieprogramma "Jeugd" 31
Commissie
2000/754/EC
*Beschikking van de Commissie van 24 november 2000 tot wijziging van Beschikking 93/195/EEG inzake veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor het opnieuw binnenbrengen, na tijdelijke uitvoer, van geregistreerde paarden voor wedrennen, wedstrijden en culturele manifestaties (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3552) (1) 34
2000/755/EC
*Beschikking van de Commissie van 24 november 2000 tot wijziging van Beschikking 93/402/EEG betreffende veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor de invoer van vers vlees uit landen van Zuid-Amerika, om rekening te houden met de veterinairrechtelijke situatie in Uruguay (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3560) (1) 36
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top