EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:303:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 303, 02 december 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 303
43 årgången
2 december 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 2645/2000 av den 1 december 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 2646/2000 av den 1 december 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2281/2000 3
Kommissionens förordning (EG) nr 2647/2000 av den 1 december 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris, inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2282/2000 4
Kommissionens förordning (EG) nr 2648/2000 av den 1 december 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2283/2000 5
Kommissionens förordning (EG) nr 2649/2000 av den 1 december 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2284/2000 6
Kommissionens förordning (EG) nr 2650/2000 av den 1 december 2000 om fastställande av en maximisubvention för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2285/2000 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 2651/2000 av den 1 december 2000 om betalning av ett kompletterande förskott på utjämningsstöd för bananer för 2000 8
Kommissionens förordning (EG) nr 2652/2000 av den 1 december 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 1627/89 om uppköp av nötkött genom anbudsinfordran 9
Kommissionens förordning (EG) nr 2653/2000 av den 1 december 2000 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B 11
Kommissionens förordning (EG) nr 2654/2000 av den 1 december 2000 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 237:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 12
Kommissionens förordning (EG) nr 2655/2000 av den 1 december 2000 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 65:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 13
Kommissionens förordning (EG) nr 2656/2000 av den 1 december 2000 om att inte fullfölja det tvåhundrafemtiösjätte delanbudsförfarandet som inletts som en allmän interventionsåtgärd i enlighet med förordning (EEG) nr 1627/89 15
*Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling 16

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2000/750/EC
*Rådets beslut av den 27 november 2000 om inrättande av gemenskapens handlingsprogram mot diskriminering (2001-2006) 23
2000/751/EC
*Rådets beslut av den 30 november 2000 om hävande av klassificeringen av vissa delar av den gemensamma handbok som antagits av Verkställande kommittén, inrättad genom konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 29
2000/752/EC
*Beslut nr 3/2000 av Ambassadörskommittén AVS-EG av den 26 september 2000 om inrättande av en reserv för finansiering av beslut inom ramen för Stabex och Sysmin under perioden 2 augusti-31 december 2000 30
2000/753/EC
*Beslut nr 3/2000 av associeringsrådet EU-Tjeckiska republiken av den 16 oktober 2000 om fastställande av villkoren för Tjeckiska republikens deltagande i gemenskapens åtgärdsprogram Ungdom 31
Kommissionen
2000/754/EC
*Kommissionens beslut av den 24 november 2000 om ändring av beslut 93/195/EEG om djurhälsovillkor och veterinärintyg för återinförsel efter tillfällig export av hästar som registrerats för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang [delgivet med nr K(2000) 3552] (1) 34
2000/755/EC
*Kommissionens beslut av den 24 november 2000 om ändring av beslut 93/402/EEG om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av färskt kött från länder i Sydamerika, som en anpassning till djurhälsosituationen i Uruguay [delgivet med nr K(2000) 3560] (1) 36
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top