EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:262:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 262, 17. lokakuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 262
43. vuosikerta
17. lokakuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2290/2000, annettu 9 päivänä lokakuuta 2000, eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä Bulgarian Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisina siirtymäkauden toimenpiteinä 1
Komission asetus (EY) N:o 2291/2000, annettu 16 päivänä lokakuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 9
Komission asetus (EY) N:o 2292/2000, annettu 16 päivänä lokakuuta 2000, kalastustuotteiden toimittamisesta elintarvikeapuna koskevan tarjouskilpailun päättämisestä 11
*Komission asetus (EY) N:o 2293/2000, annettu 16 päivänä lokakuuta 2000, Ruotsin kruunun ja Englannin punnan 1 päivänä elokuuta 2000 sovellettavista muuntokursseista johtuvien tasaustukien enimmäismäärän vahvistamisesta 12
*Komission asetus (EY) N:o 2294/2000, annettu 16 päivänä lokakuuta 2000, maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan 10 kohdasta poikkeamisesta määräpaikkaan saapumista osoittavan todistuksen osalta eriytetyn tuen ollessa kyseessä ja tiettyjen maitotuotteiden vientituen alimman määrän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 14
*Komission asetus (EY) N:o 2295/2000, annettu 16 päivänä lokakuuta 2000, kaseiinin ja kaseinaattien valmistukseen käytettävän rasvattoman maidon tuen myöntämisestä annetun asetuksen (ETY) N:o 2921/90 muuttamisesta 16
Komission asetus (EY) N:o 2296/2000, annettu 16 päivänä lokakuuta 2000, sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan erityisen valuuttakurssin vahvistamisesta syyskuuksi 2000 17
Komission asetus (EY) N:o 2297/2000, annettu 16 päivänä lokakuuta 2000, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 19
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/54/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät biologisille tekijöille altistumiseen työssä (seitsemäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 21

Oikaisuja
Oikaistaan komission direktiivi 2000/42/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2000, viljojen torjunta-ainejäämistä annetun neuvoston direktiivin 86/362/ETY, eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta annetun neuvoston direktiivin 86/363/ETY ja torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, annetun neuvoston direktiivin 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta (ent. asiak. SANCO/3383/99 rev. 6) (EYVL L 158, 30.6.2000) 46
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top