Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:262:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 262, 17 oktober 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 262
43e jaargang
17 oktober 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2290/2000 van de Raad van 9 oktober 2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies die zijn opgenomen in de Europaovereenkomst met Bulgarije 1
Verordening (EG) nr. 2291/2000 van de Commissie van 16 oktober 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 9
Verordening (EG) nr. 2292/2000 van de Commissie van 16 oktober 2000 tot beëindiging van een inschrijving voor de levering van visserijproducten in het kader van de voedselhulp 11
*Verordening (EG) nr. 2293/2000 van de Commissie van 16 oktober 2000 tot vaststelling van het maximumbedrag van de compenserende steun die voortvloeit uit de op 1 augustus 2000 geldende omrekeningskoersen van de Zweedse kroon en het pond sterling 12
*Verordening (EG) nr. 2294/2000 van de Commissie van 16 oktober 2000 tot afwijking van artikel 31, lid 10, van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten, wat betreft het bewijs van aankomst ter bestemming in geval van een gedifferentieerde restitutie, en tot vaststelling van bepalingen betreffende de toepassing van de laagste restitutie bij uitvoer van bepaalde zuivelproducten 14
*Verordening (EG) nr. 2295/2000 van de Commissie van 16 oktober 2000 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2921/90 betreffende de steunverlening voor ondermelk die tot caseïne of caseïnaten wordt verwerkt 16
Verordening (EG) nr. 2296/2000 van de Commissie van 16 oktober 2000 tot vaststelling van de specifieke wisselkoers voor de vergoeding van de opslagkosten in de suikersector voor de maand september 2000 17
Verordening (EG) nr. 2297/2000 van de Commissie van 16 oktober 2000 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 19
*Richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk (zevende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 83/391/EEG) 21

Rectificaties
Rectificatie van Richtlijn 2000/42/EG van de Commissie van 22 juni 2000 houdende wijziging van de bijlagen bij de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op respectievelijk granen, levensmiddelen van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit (PB L 158 van 30.6.2000) 46
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top