EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:262:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 262, 17. oktober 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 262
43. årgang
17. oktober 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2290/2000 af 9. oktober 2000 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om tilpasning, som en selvstændig overgangsforanstaltning, af visse indrømmelser på landbrugsområdet, der er fastsat i Europaaftalen med Republikken Bulgarien 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2291/2000 af 16. oktober 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 2292/2000 af 16. oktober 2000 om afslutning af en licitation vedrørende levering af fiskerivarer som fødevarehjælp 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2293/2000 af 16. oktober 2000 om maksimumsbeløbet for udligningsstøtten som følge af vekselkurserne for den svenske krone og pund sterling den 1. august 2000 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2294/2000 af 16. oktober 2000 om undtagelse fra artikel 31, stk. 10, i Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter med hensyn til ankomstbeviser i forbindelse med differentierede restitutionssatser og om gennemførelsesbestemmelser for den laveste eksportrestitutionssats for visse mejeriprodukter 14
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2295/2000 af 16. oktober 2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 2921/90 om ydelse af støtte til skummetmælk med henblik på fremstilling af kasein og kaseinater 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 2296/2000 af 16. oktober 2000 om fastsættelse for september 2000 af den specifikke vekselkurs for refusionsbeløbet for lageromkostninger i sukkersektoren 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 2297/2000 af 16. oktober 2000 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 19
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF af 18. september 2000 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) 21

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens direktiv 2000/42/EF af 22. juni 2000 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn, i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse og på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (EFT L 158 af 30.6.2000) 46
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top