EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1060

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1060, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2016, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontia koskevassa polkumyynnin ja tukien vastaisessa menettelyssä tarjotun sitoumuksen hyväksymisen vahvistamisesta lopullisten toimenpiteiden soveltamiskauden ajaksi annetun täytäntöönpanopäätöksen 2013/707/EU muuttamisesta

C/2016/3930

OJ L 173, 30.6.2016, p. 99–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2017; Implisiittinen kumoaja 32017R1570

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1060/oj

30.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 173/99


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/1060,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2016,

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontia koskevassa polkumyynnin ja tukien vastaisessa menettelyssä tarjotun sitoumuksen hyväksymisen vahvistamisesta lopullisten toimenpiteiden soveltamiskauden ajaksi annetun täytäntöönpanopäätöksen 2013/707/EU muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1) ja erityisesti sen 8 ja 9 artiklan,

ottaa huomioon muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 11 päivänä kesäkuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 597/2009 (2) ja erityisesti sen 13 ja 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto otti täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1238/2013 (3) käyttöön lopullisen polkumyyntitullin Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot ja kiekot) tuonnissa.

(2)

Lisäksi neuvosto otti täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1239/2013 (4) käyttöön lopullisen tasoitustullin Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnissa unioniin.

(3)

Komissio hyväksyi täytäntöönpanopäätöksellä 2013/707/EU (5) Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontia koskevassa polkumyynnin ja tukien vastaisessa menettelyssä tarjotun sitoumuksen.

(4)

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd, jäljempänä ’asianomainen yritys’, jolle on annettu Taric-lisäkoodi B872 ja jonka sitoumus hyväksyttiin täytäntöönpanopäätöksellä 2013/707/EU, ilmoitti komissiolle nimensä muuttuneen muotoon GCL System Integration Technology Co., Ltd.

(5)

Vuonna 2014 asianomainen yritys asetettiin konkurssiin. Helmikuussa 2015 asianomaisen yrityksen osti Jiangsu GCL Energy Co., Ltd., joka on osa yritysryhmää, johon sovelletaan Taric-lisäkoodia B850.

(6)

Asianomainen yritys katsoi, ettei sen nimenmuutos vaikuta sen oikeuteen hyötyä edelleen siihen sovelletuista yksilöllisistä tulleista.

(7)

Hankinnasta seurasi kuitenkin sen lisäksi, että asianomainen yritys muutti nimensä muotoon GCL System Integration Technology Co., Ltd., myös se, että yrityksestä tuli osa yritysryhmää, johon sovelletaan Taric-lisäkoodia B850 (6).

(8)

Sitoumus koskee niin asianomaista yritystä kuin johdanto-osan 7 kappaleessa mainittua yritysryhmää. Sen vuoksi komissio katsoi, ettei nimenmuutos vaikuta millään tavoin täytäntöönpanopäätöksen 2013/707/EU päätelmiin.

(9)

Komissio ilmoitti kaikille asianomaisille osapuolille niistä olennaisista tosiasioista ja huomioista, joiden perusteella se aikoi muuttaa täytäntöönpanoasetuksia (EU) N:o 1238/2013 ja (EU) N:o 1239/2013. Osapuolille annettiin määräaika, johon mennessä niillä oli mahdollisuus esittää huomautuksensa ilmoitetuista päätelmistä. Yksikään osapuoli ei esittänyt huomautuksia.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1225/2009 15 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen 2013/707/EU liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUVL L 188, 18.7.2009, s. 93.

(3)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1238/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta ja tässä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta (EUVL L 325, 5.12.2013, s. 1).

(4)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1239/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontia koskevan lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta (EUVL L 325, 5.12.2013, s. 66).

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös 2013/707/EU, annettu 4 päivänä joulukuuta 2013, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontia koskevassa polkumyynnin ja tukien vastaisessa menettelyssä tarjotun sitoumuksen hyväksymisen vahvistamisesta lopullisten toimenpiteiden soveltamiskauden ajaksi (EUVL L 325, 5.12.2013, s. 214).

(6)  Kyseessä ovat Konca Solar Cell Co. Ltd., Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd, Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd, Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd, GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited, GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd, GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED, GCL Solar System (Suzhou) Limited.


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen 2013/707/EU liite I seuraavasti:

1)

Korvataan Taric-lisäkoodia B850 koskeva kohta seuraavasti:

”Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Suzhou) Limited

GCL System Integration Technology Co., Ltd.

B850 ”

2)

Korvataan Taric-lisäkoodia B872 koskeva kohta seuraavasti:

”Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872 ”


Top