Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:173:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 173, 2016. gada 30. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 173

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 30. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2016/1050 (2016. gada 24. jūnijs), ar kuru groza Padomes Regulu (ES) Nr. 1388/2013, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību

1

 

*

Padomes Regula (ES) 2016/1051 (2016. gada 24. jūnijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1387/2013, ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem

5

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1052 (2016. gada 8. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par nosacījumiem, kas piemērojami atpirkšanas programmām un stabilizācijas pasākumiem ( 1 )

34

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1053 (2016. gada 28. jūnijs), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

42

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1054 (2016. gada 29. jūnijs), ar kuru groza Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1238/2013, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē noteikto pagaidu maksājumu par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no tās nosūtīta kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importu, un Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1239/2013, ar ko nosaka galīgo kompensācijas maksājumu tādu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importam, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā vai kurus nosūta no Ķīnas Tautas Republikas

44

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1055 (2016. gada 29. jūnijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tehniskajiem līdzekļiem iekšējās informācijas pienācīgai atklāšanai sabiedrībai un iekšējās informācijas atklāšanas atlikšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 ( 1 )

47

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1056 (2016. gada 29. jūnijs), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz apstiprinājuma perioda pagarināšanu darbīgajai vielai glifosātam ( 1 )

52

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1057 (2016. gada 29. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

55

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1058 (2016. gada 29. jūnijs), ar kuru slēdz ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/826 sākto konkursa procedūru vājpiena pulvera iepirkšanai valsts intervencē

57

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1059 (2016. gada 20. jūnijs), ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz konkrētus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 3753)

59

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1060 (2016. gada 29. jūnijs), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu 2013/707/ES, ar ko apstiprina tādu saistību pieņemšanu, kuras piedāvātas saistībā ar antidempinga un antisubsidēšanas procedūru attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no Ķīnas Tautas Republikas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importu galīgo pasākumu piemērošanas periodā

99

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2016/1061 (2016. gada 26. maijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2008/8 par datu vākšanu saistībā ar euro un Valūtas informācijas sistēmas 2 darbību (ECB/2016/15)

102

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top