EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0305

2014/305/EU: Neuvoston päätös, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2013 , tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen sopimuksen tekemisestä ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

EUVL L 160, 29.5.2014, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/305/oj

Related international agreement

29.5.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 160/2


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 9 päivänä heinäkuuta 2013,

tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen sopimuksen tekemisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/305/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on neuvotellut unionin puolesta tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’.

(2)

Sopimus allekirjoitettiin 20 päivänä joulukuuta 2012 sillä varauksella, että sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen.

(3)

On tarpeen vahvistaa menettelytavat, joiden mukaisesti unioni osallistuu sopimuksella perustetun sekakomitean toimintaan.

(4)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskeva Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välinen sopimus unionin puolesta (1).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja tekee unionin puolesta sopimuksen 13.2 kohdassa määrätyn ilmoituksen.

3 artikla

Komissio edustaa unionia sopimuksen 7 kohdan nojalla perustetussa sekakomiteassa.

4 artikla

1.   Komissio määrittää neuvoston nimittämää erityiskomiteaa kuultuaan sekakomiteassa esitettävän unionin kannan sopimuksen soveltamiseen sekä sopimuksen liitteiden ja niihin tehtyjen muutosten hyväksymiseen.

2.   Komissio voi toteuttaa asianmukaisia toimia sopimuksen 5, 6, 8, 9, 10 ja 11 kohdan nojalla.

5 artikla

Komissio antaa neuvostolle säännöllisesti tietoja sopimuksen täytäntöönpanosta.

6 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. ŠADŽIUS


(1)  Sopimus on julkaistu virallisessa lehdessäEUVL L 16, 19.1.2013, s. 2 yhdessä sen allekirjoittamista koskevan päätöksen kanssa.


Top