EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:071:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 71, 13. märts 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 71

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
13. märts 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/392, 4. märts 2019, transpordiühenduse asutamise lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

1

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/393, 7. märts 2019, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise protokolli (millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele lepingule liikmesriigis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kohta) allkirjastamist

5

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/394, 7. märts 2019, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu, Islandi ja Norra Kuningriigi vahelise protokolli (millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelisele lepingule, mis käsitleb liikmesriigis või Islandil või Norras esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määratlemise kriteeriume ja mehhanisme) allkirjastamist

7

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/395, 7. märts 2019, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel protokolli (millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelisele lepingule, mis käsitleb kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamist selle riigi määramiseks, kes vastutab Taanis või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest, ning sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamist Dublini konventsiooni tõhusa kohaldamise eesmärgil) allkirjastamist

9

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/396, 19. detsember 2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2205, delegeeritud määrust (EL) 2016/592 ja delegeeritud määrust (EL) 2016/1178, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012, teatavate lepinguliikide suhtes kliiringukohustuse jõustumise kuupäeva osas ( 1 )

11

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/397, 19. detsember 2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/2251, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012, kuupäeva osas, milleni vastaspooled võivad jätkata oma riskijuhtimismenetluste kohaldamist teatavate börsiväliste tuletislepingute suhtes, mida ei kliirita keskse vastaspoole kaudu ( 1 )

15

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/398, 8. märts 2019, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 616/2007 kodulinnulihasektori täiendavate tariifikvootide ja 2018/2019. kvoodiaastaks sellest määrusest erandite kehtestamise osas

18

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/399, 7. märts 2019, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni asjaomastes komiteedes võetavat seisukohta ÜRO eeskirjade nr 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 ja 128 ning konsolideeritud resolutsiooni R.E.5 muudatusettepanekute, nelja uue ÜRO eeskirja ettepaneku ja 1958. aasta muudetud kokkuleppe liite 4 muudatusettepaneku küsimuses

24

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 17. oktoobri 2018. aasta rakendusmääruse (EL) 2018/1565 (milles käsitletakse loa andmist Paenibacillus lentus'e (DSM 28088) abil saadud endo-1,4-β-mannanaasi preparaadi kasutamiseks broilerkanade, noorkanade, vähe levinud kodulinnuliikide (välja arvatud munalinnud), broilerkalkunite, aretuskalkunite, võõrutatud põrsaste, nuumsigade ja vähem tähtsate sealiikide söödalisandina (loa hoidja Elanco GmbH)) parandus ( ELT L 262, 19.10.2018 )

30

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top