EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:071:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 71, 13. maaliskuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 71

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
13. maaliskuu 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/392, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2019, liikenneyhteisön perustamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

1

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/393, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2019, niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehtyyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen liitettävän, lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

5

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/394, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2019, niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehtyyn Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän, lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan Euroopan unionin, Islannin ja Norjan kuningaskunnan välisen pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

7

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/395, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2019, niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan Tanskassa tai jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmästä sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi tehtyyn Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

9

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/396, annettu 19 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä annettujen delegoidun asetuksen (EU) 2015/2205, delegoidun asetuksen (EU) 2016/592 ja delegoidun asetuksen (EU) 2016/1178 muuttamisesta tietyntyyppisiä sopimuksia koskevan määritysvelvollisuuden voimaantulopäivän osalta ( 1 )

11

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/397, annettu 19 päivänä joulukuuta 2018, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä OTC-johdannaissopimuksiin, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, sovellettavia riskienpienentämistekniikoita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/2251 muuttamisesta ( 1 )

15

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/398, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2019, asetuksen (EY) N:o 616/2007 muuttamisesta eräiden siipikarjanliha-alan lisätariffikiintiöiden osalta ja mainitusta asetuksesta poikkeamisesta kiintiövuonna 2018/2019

18

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/399, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2019, Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) asianomaisissa komiteoissa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta siltä osin kuin on kyse ehdotuksista muutoksiksi UN/ECE:n sääntöihin nro 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 ja 128, ehdotuksesta muutokseksi konsolidoituun päätöslauselmaan R.E.5, ehdotuksista neljäksi uudeksi UN/ECE:n säännöksi ja ehdotuksesta muutoksesta vuoden 1958 tarkistetun sopimuksen liitteeseen 4

24

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2018/1565, annettu 17 päivänä lokakuuta 2018, Paenibacillus lentus (DSM 28088) -organismin tuottamaa endo-1,4-beeta-mannanaasia sisältävän valmisteen hyväksymisestä broilerien, kananuorikoiden ja muiden toissijaisten siipikarjalajien kuin munivien siipikarjalajien, lihakalkkunoiden, siitoseläimiksi kasvatettavien kalkkunoiden, vieroitettujen porsaiden, lihasikojen ja toissijaisten sikaeläinten rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Elanco GmbH) ( EUVL L 262, 19.10.2018 )

30

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top