EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:071:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 71, 13 martie 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 71

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
13 martie 2019


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2019/392 a Consiliului din 4 martie 2019 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de instituire a Comunității transporturilor

1

 

*

Decizia (UE) 2019/393 a Consiliului din 7 martie 2019 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil introdusă într-un stat membru sau în Elveția, în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii

5

 

*

Decizia (UE) 2019/394 a Consiliului din 7 martie 2019 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea Europeană, Islanda și Regatul Norvegiei la Acordul dintre Comunitatea Europeană, Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-un stat membru, în Islanda sau în Norvegia, în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii

7

 

*

Decizia (UE) 2019/395 a Consiliului din 7 martie 2019 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate în Danemarca sau în orice alt stat membru al Uniunii Europene și sistemul „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției de la Dublin în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii

9

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2019/396 al Comisiei din 19 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2205, a Regulamentului delegat (UE) 2016/592 și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1178 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data de la care obligația de compensare produce efecte pentru anumite tipuri de contracte ( 1 )

11

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2019/397 al Comisiei din 19 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2251 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data până la care contrapărțile pot continua să aplice procedurile lor de gestionare a riscurilor în cazul anumitor contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală ( 1 )

15

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/398 al Comisiei din 8 martie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 616/2007 în ceea ce privește anumite contingente tarifare suplimentare în sectorul cărnii de pasăre și de derogare de la respectivul regulament pentru anul contingentar 2018/2019

18

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2019/399 a Consiliului din 7 martie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul comitetelor relevante ale Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite în ceea ce privește propunerile de modificări la Regulamentele ONU nr. 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 și 128, propunerea de amendament la Rezoluția consolidată R.E.5, propunerile de patru noi regulamente ONU și propunerea de amendament la anexa 4 la Acordul revizuit din 1958

24

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1565 al Comisiei din 17 octombrie 2018 privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-mananază produsă de Paenibacillus lentus (DSM 28088) ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășare, a puicuțelor pentru ouat și a speciilor minore de păsări de curte, altele decât păsările ouătoare, a curcanilor pentru îngrășare și a curcanilor crescuți pentru reproducere, a purceilor înțărcați, a porcilor pentru îngrășare și a speciilor minore de porcine (titularul autorizației: Elanco GmbH) ( JO L 262, 19.10.2018 )

30

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top