EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:316:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 316, 13. detsember 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 316

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

48. köide
13. detsember 2005


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Teave

 

Komisjon

2005/C 316/1

Euro vahetuskurss

1

2005/C 316/2

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid ( 1 )

2

2005/C 316/3

Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 70/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning mida on muudetud komisjoni 25. veebruari 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 364/2004 ( 1 )

4

2005/C 316/4

Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 68/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist koolitusabi suhtes ( 1 )

12

2005/C 316/5

Liikmesriikide edastatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni 12. detsembri 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 2204/2002, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist tööhõivealase riigiabi suhtes ( 1 )

13

2005/C 316/6

Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas 12. jaanuari 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 70/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ( 1 )

14

2005/C 316/7

Eripärasertifikaate käsitleva määruse (EMÜ) nr 2082/92 artikli 8 lõike 1 teise lõigu kohase registreerimistaotluse avaldamine

16

2005/C 316/8

Liikmesriikide lennutegevuslubade andmise või kehtetuks tunnistamise otsuste avaldamine vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2407/92 (lennuettevõtjatele lennutegevuslubade väljaandmise kohta) artikli 13 lõikele 4 ( 1 )

20

2005/C 316/9

Teave saarte ja isoleeritud asulate kohta, mis on liikmesriikide poolt prügiladirektiivi artikli 3 lõike 4 alusel käesoleva direktiivi teatavate sätete järgimisest vabastatud

21

2005/C 316/10

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

22

 

Euroopa Keskpank

2005/C 316/11

Euroopa keskpanga arvamus, — 1. detsember 2005, seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 euro kasutuselevõtu kohta (CON/2005/51)

25


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top