EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:316:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 316, 2005. gada 13. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 316

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

48. sējums
2005. gada 13. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Informācija

 

Komisija

2005/C 316/1

Euro maiņas kurss

1

2005/C 316/2

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK Līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu ( 1 )

2

2005/C 316/3

Dalībvalstu sniegtā informācija par piešķirto valsts atbalstu saskaņā ar Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regulu (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas 2004. gada 25. februāra Regulu (EK) Nr. 364/2004 ( 1 )

4

2005/C 316/4

Informācija, ko paziņojušas dalībvalstis par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regulu (EK) Nr. 68/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu mācību atbalstam ( 1 )

12

2005/C 316/5

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas 2002. gada 12. decembra Regulu (EK) Nr. 2204/2002 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu nodarbinātībai ( 1 )

13

2005/C 316/6

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regulu (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem ( 1 )

14

2005/C 316/7

Reģistrācijas pieprasījuma publicēšana Regulas (EEK) Nr. 2082/92 8. panta 1. punkta otrā apakšpunkta nozīmē saistībā ar specifiskuma apliecībām

16

2005/C 316/8

Dalībvalstu lēmumu par darbības licenču piešķiršanu vai anulēšanu publikācija saskaņā ar Regulas Nr. 2407/92 par gaisa pārvadātāju licencēšanu 13. panta 4. punktu ( 1 )

20

2005/C 316/9

Informācija par salām un savrupām apdzīvotām vietām, uz kurām dalībvalstis neattiecina Atkritumu poligonu direktīvas prasības atbilstīgi tās 3. panta 4. punktam

21

2005/C 316/10

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK Līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

22

 

Eiropas Centrālā banka

2005/C 316/11

Eiropas Centrālās bankas atzinums (2005. gada 1. decembris) par priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 974/98 par euro ieviešanu (CON/2005/51)

25


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top