EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:316:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 316, 13. prosinec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 316

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 48
13. prosince 2005


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Informace

 

Komise

2005/C 316/1

Směnné kurzy vůči euro

1

2005/C 316/2

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES — Případy, k nimž Komise nevznáší námitku ( 1 )

2

2005/C 316/3

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům, ve znění nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 ( 1 )

4

2005/C 316/4

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 68/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání ( 1 )

12

2005/C 316/5

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 2204/2002 ze dne 5. prosince 2002 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory zaměstnanosti ( 1 )

13

2005/C 316/6

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům ( 1 )

14

2005/C 316/7

Zveřejnění žádosti o zápis podle čl. 8 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EHS) č. 2082/92 o osvědčeních o zvláštní povaze

16

2005/C 316/8

Zveřejnění rozhodnutí členských států o vydání nebo zrušení provozních licencí podle čl. 13 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 2407/92 o vydávání licencí leteckým dopravcům ( 1 )

20

2005/C 316/9

Informace o ostrovech a odloučených sídlištích vyjmutých členskými státy podle čl. 3 odst. 4 směrnice o skládkách odpadů

21

2005/C 316/10

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES — Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

22

 

Evropská centrální banka

2005/C 316/11

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 1. prosince 2005 k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98 o zavedení eura (CON/2005/51)

25


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top