EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:316:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 316, 13 grudzień 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 316

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 48
13 grudnia 2005


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Komisja

2005/C 316/1

Kursy walutowe euro

1

2005/C 316/2

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu ( 1 )

2

2005/C 316/3

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r., zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw ( 1 )

4

2005/C 316/4

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej ( 1 )

12

2005/C 316/5

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia ( 1 )

13

2005/C 316/6

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw ( 1 )

14

2005/C 316/7

Publikacja wniosku o rejestrację w znaczeniu art. 8 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 2082/92 w sprawie świadectw specyficznego charakteru

16

2005/C 316/8

Publikacja decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym ( 1 )

20

2005/C 316/9

Informacje na temat wysp i odosobnionych osad zwolnionych przez Państwa Członkowskie na mocy art. 3 ust. 4 dyrektywy w sprawie składowania odpadów z niektórych przepisów tej dyrektywy

21

2005/C 316/10

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

22

 

Europejski Bank Centralny

2005/C 316/11

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie projektowanego rozporządzenia Rady (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro (EBC/2005/51)

25


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top