Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1169

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/1169, 14. juuli 2015, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa seoses Eestit, Leedut ja Poolat käsitlevate kannetega (teatavaks tehtud numbri C(2015) 4712 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 188, 16.7.2015, p. 45–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1169/oj

16.7.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 188/45


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2015/1169,

14. juuli 2015,

millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa seoses Eestit, Leedut ja Poolat käsitlevate kannetega

(teatavaks tehtud numbri C(2015) 4712 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (3) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusotsuses 2014/709/EL (4) on sätestatud loomatervishoiualased tõrjemeetmed seoses sigade Aafrika katku esinemisega teatavates liikmesriikides. Kõnealuse otsuse lisas on piiritletud ja loetletud selliste liikmesriikide teatavad alad, mis on epidemioloogilist olukorda arvesse võttes eristatud vastavalt riski tasemele. Loetelu sisaldab Eesti, Itaalia, Läti, Leedu ja Poola teatavaid alasid.

(2)

Mais 2015 teatasid Poola ning seejärel Leedu ja Eesti mitmest metssigade Aafrika katku juhtumist rakendusotsuse 2014/709/EL lisas loetletud aladel: Poolas Michalowo haldusüksuses, Leedus Prienai ja Kėdainiai haldusüksuses ning Eestis Türi vallas. Need juhtumid esinesid kas kõnealuse lisa I osas loetletud aladel või II ja III osas loetletud aladel, mis on I osa alade lähedal.

(3)

Kui hinnatakse Eestis, Leedus ja Poolas sigade Aafrika katku tõttu valitsevat loomaterviseolukorda, tuleks arvesse võtta kõnealusest haigusest tingitud epidemioloogilise olukorra muutumist liidus. Selleks et loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid sihipäraselt rakendada ja takistada sigade Aafrika katku edasist levikut, samuti selleks, et vältida tarbetuid häireid liidusiseses kaubanduses ning seda, et kolmandad riigid kehtestaksid põhjendamatuid kaubandustõkkeid, tuleks muuta rakendusotsuse 2014/709/EL lisas esitatud liidu loetelu aladest, mille suhtes kohaldatakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid, ja võtta arvesse kõnealusest haigusest tingitud loomaterviseolukorda nimetatud kolmes liikmesriigis.

(4)

Seepärast tuleks rakendusotsust 2014/709/EL muuta, et ajakohastada I ja II osa loetelu Eesti, Leedu ja Poola aladest.

(5)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse 2014/709/EL lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 14. juuli 2015

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(3)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(4)  Komisjoni rakendusotsus 2014/709/EL, 9. oktoober 2014, milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/178/EL (ELT L 295, 11.10.2014, lk 63).


LISA

„LISA

I OSA

1.

Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Kunda linn;

Paide linn;

Tartu linn;

Võru linn;

Jõgeva maakond;

Põlva maakond;

Alatskivi vald;

Albu vald;

Ambla vald;

Anija vald;

Are vald;

Häädemeeste vald;

Haaslava vald;

Halinga vald;

Imavere vald;

Järva-Jaani vald;

Järvakandi vald;

Juuru vald;

Kaiu vald;

Kambja vald;

Kareda vald;

Kehtna vald;

Koeru vald:

Kohila vald;

Koigi vald;

Kõpu vald;

Kose vald;

Kõue vald;

Laekvere vald;

Laeva vald;

Lasva vald;

Luunja vald;

Mäksa vald;

Märjamaa vald;

Meeksi vald;

Meremäe vald;

Nõo vald;

Paide vald;

Paikuse vald;

Peipsiääre vald;

Piirissaare vald;

Rägavere vald;

Raikküla vald;

Rapla vald;

Roosna-Alliku vald;

Saarde vald;

Sauga vald;

Sõmeru vald;

Surju vald;

Tahkuranna vald;

Tähtvere vald;

Tartu vald;

Tootsi vald;

Tori vald;

Ülenurme vald;

Väätsa vald;

Vara vald;

Vastseliina vald;

Vigala vald;

Vinni vald;

Viru-Nigula vald;

Võnnu vald;

Võru vald.

2.

Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Alūksnes novads: Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju, Annas, Malienas, Jaunannas, Mālupes, Liepnas pagasts;

Apes novads: Virešu pagasts;

Krimuldas novads: Krimuldas pagasts;

Aizkraukles novads;

Amatas novads;

Baltinavas novads;

Balvu novads;

Cēsu novads;

Gulbenes novads;

Ikšķiles novads;

Inčukalna novads;

Jaunjelgavas novads;

Jaunpiepalgas novads;

Ķeguma novads;

Lielvārdes novads;

Līgatnes novads;

Mālpils novads;

Neretas novads;

Ogres novads;

Priekuļu novads;

Raunas novads;

Ropažu novads;

Rugāju novads;

Salas novads;

Sējas novads;

Siguldas novads;

Skrīveru novads;

Smiltenes novads;

Vecpiebalgas novads;

Vecumnieku novads;

Viesītes novads;

Viļakas novads.

3.

Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Jurbarkas rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus ja Juodaičių seniūnija;

Pakruojis rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo ja Pakruojo seniūnija;

Panevežys rajono savivaldybė: Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio ja Smilgių seniūnija;

Raseiniai rajono savivaldybė: Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų ja Šiluvos seniūnija;

Šakiai rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų ja Šakių seniūnija;

Pasvalys rajono savivaldybė;

Vilkaviškis rajono savivaldybė;

Radviliškis rajono savivaldybė;

Kalvarija savivaldybė;

Kazlų Rūda savivaldybė;

Marijampolė savivaldybė.

4.

Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

województwo podlaskie:

powiat augustowski: gminy Augustów (sh Augustówi linn), Nowinka, Sztabin ja Bargłów Kościelny;

powiat białostocki: gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże ja osaliselt Zabłudów (gmina edelaosa, mis piirdub maanteega nr 19 edasi maanteega nr 685);

powiat hajnowski: gminy Czyże, Hajnówka koos Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele ja Czeremcha linnadega;

powiat siemiatycki: gminy Grodzisk, Dziadkowice ja Milejczyce;

powiat wysokomazowiecki: gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie (sh Wysokie Mazowieckien linn), Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo ja Ciechanowiec;

powiat sejneński: gminy Krasnopol ja Puńsk;

powiat suwalski: gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki ja Raczki<;

powiat zambrowski: gmina Rutki;

powiat sokólski: gminy Suchowola ja Korycin;

powiat bielski;

powiat M. Białystok;

powiat M. Suwałki;

powiat moniecki.

II OSA

1.

Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Vändra linn;

Viljandi linn;

Võhma linn;

Ida-Viru maakond;

Valga maakond;

Abja vald;

Antsla vald;

Haanja vald;

Halliste vald;

Karksi vald;

Käru vald;

Kolga-Jaani vald;

Konguta vald;

Kõo vald;

Misso vald;

Mõniste vald;

Paistu vald;

Pärsti vald;

Puhja vald;

Rannu vald;

Rõngu vald;

Rõuge vald;

Saarepeedi vald;

Sõmerpalu vald;

Suure-Jaani vald;

Tarvastu vald;

Türi vald;

Urvaste vald;

Vändra vald;

Varstu vald;

Viiratsi vald.

2.

Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Alūksnes novads: Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Alsviķu, Mārkalnes, Jaunalūksnes ja Pededzes pagasts;

Apes novads: Gaujienas, Trapenes ja Apes pagasts;

Krimuldas novads: Lēdurgas pagasts;

Aknīstes novads;

Alojas novads;

Cesvaines novads;

Ērgļu novads;

Ilūkstes novads;

Jēkabpils novads;

Kocēnu novads;

Kokneses novads;

Krustpils novads;

Limbažu novads;

Līvānu novads;

Lubānas novads;

Madonas novads;

Mazsalacas novads;

Pārgaujas novads;

Pļaviņu novads;

Salacgrīvas novads;

Varakļānu novads;

Jēkabpils republikas pilsēta;

Valmiera republikas pilsēta.

3.

Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Anykščiai rajono savivaldybė: Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai ja Viešintos seniūnija ning Svėdasai see osa, mis jääb maanteest nr 118 lõuna poole;

Kupiškis rajono savivaldybė: Alizava, Kupiškis, Noriūnai ja Subačius seniūnija;

Panevėžys rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių ja Velžio seniūnija;

Alytus apskritis;

Kaunas miesto savivaldybė;

Panevėžys miesto savivaldybė;

Vilnius miesto savivaldybė;

Biržai rajono savivaldybė;

Jonava rajono savivaldybė;

Kaišiadorys rajono savivaldybė;

Kaunas rajono savivaldybė;

Kėdainiai rajono savivaldybė;

Prienai rajono savivaldybė;

Šalčininkai rajono savivaldybė;

Širvintos rajono savivaldybė;

Trakai rajono savivaldybė;

Ukmergė rajono savivaldybė;

Vilnius rajono savivaldybė;

Birštonas savivaldybė;

Elektrėnai savivaldybė.

4.

Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

województwo podlaskie:

powiat białostocki: gminy Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków ja osaliselt Zabłudów (gmina kirdeosa, mis piirdub maanteega nr 19 edasi maanteega nr 685);

powiat sokólski: gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór ja Sidra;

powiat sejneński: gminy Giby ja Sejny (sh Sejny linn);

powiat augustowski:gminy Lipsk ja Płaska;

powiat hajnowski: gminy Narewka ja Białowieża.

III OSA

1.

Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Aglonas novads;

Beverīinas novads;

Burtnieku novads;

Ciblas novads;

Dagdas novads;

Daugavpils novads;

Kārsavas novads;

Krāslavas novads;

Ludzas novads;

Naukšēnu novads;

Preiļu novads;

Rēzeknes novads;

Riebiņu novads;

Rūjienas novads;

Strenču novads;

Valkas novads;

Vārkavas novads;

Viļānu novads;

Zilupes novads;

Daugavpils republikas pilsēta;

Rēzekne republikas pilsēta.

2.

Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Anykščiai rajono savivaldybė: Svėdasai seniūnija see osa, mis jääb maanteest nr 118 põhja poole;

Kupiškis rajono savivaldybė: Šimonys ja Skapiškis seniūnija;

Ignalina rajono savivaldybė;

Moletai rajono savivaldybė;

Rokiškis rajono savivaldybė;

Švencionys rajono savivaldybė;

Utena rajono savivaldybė;

Zarasai rajono savivaldybė;

Visaginasi savivaldybe.

3.

Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

województwo podlaskie:

powiat białostocki: gminy Gródek ja Michałowo;

powiat sokólski: gminy Krynki, Kuźnica, Sokółka ja Szudziałowo.

IV OSA

Itaalia

Järgmised piirkonnad Itaalias:

kõik Sardiinia piirkonnad.”


Top