EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:188:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 188, 2015. gada 16. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 188

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 16. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1161 (2015. gada 2. jūlijs) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Salame Piemonte (AĢIN))

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/1162 (2015. gada 15. jūlijs), ar kuru groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai ( 1 )

3

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/1163 (2015. gada 15. jūlijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1445/2007 attiecībā uz pamatpozīciju sarakstu pirktspējas paritātēm ( 1 )

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1164 (2015. gada 15. jūlijs), ar ko nosaka kvantitatīvo ierobežojumu ārpuskvotas cukura un izoglikozes eksportam līdz 2015./2016. tirdzniecības gada beigām

28

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1165 (2015. gada 15. jūlijs), ar ko apstiprina darbīgo vielu halauksifēnmetilu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

30

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1166 (2015. gada 15. jūlijs), ar ko darbīgās vielas dzelzs fosfāta apstiprinājumu atjauno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

34

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1167 (2015. gada 15. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

37

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2015/1168 (2015. gada 15. jūlijs), ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK, kurās nosaka attiecīgi Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. panta un Padomes Direktīvas 2002/55/EK 7. panta īstenošanas pasākumus attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un konkrētu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu obligātajiem pārbaudes nosacījumiem ( 1 )

39

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1169 (2015. gada 14. jūlijs), ar ko attiecībā uz ierakstiem par Igauniju, Lietuvu un Poliju groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 4712)  ( 1 )

45

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top