Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:188:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 188, 16. júla 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 188

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
16. júla 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1161 z 2. júla 2015, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Salame Piemonte (CHZO)]

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1162 z 15. júla 2015, ktorým sa mení príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1163 z 15. júla 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1445/2007, pokiaľ ide o zoznam skupín základného členenia používaných v prípade parít kúpnej sily ( 1 )

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1164 z 15. júla 2015, ktorým sa stanovuje množstvové obmedzenie vývozu cukru a izoglukózy mimo kvóty do konca hospodárskeho roku 2015/2016

28

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1165 z 15. júla 2015, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka halauxifén-metyl a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

30

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1166 z 15. júla 2015, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky fosforečnan železitý a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

34

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1167 z 15. júla 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

37

 

 

SMERNICE

 

*

Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2015/1168 z 15. júla 2015, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES, pokiaľ ide o znaky, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálne podmienky na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín ( 1 )

39

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1169 zo 14. júla 2015, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Estónska, Litvy a Poľska [oznámené pod číslom C(2015) 4712]  ( 1 )

45

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top