Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1169

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1169 zo 14. júla 2015, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Estónska, Litvy a Poľska [oznámené pod číslom C(2015) 4712] (Text s významom pre EHP)

OJ L 188, 16.7.2015, p. 45–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1169/oj

16.7.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 188/45


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/1169

zo 14. júla 2015,

ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Estónska, Litvy a Poľska

[oznámené pod číslom C(2015) 4712]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 odsek 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (3), a najmä na jej článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2014/709/EÚ (4) sa stanovujú opatrenia na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch. V prílohe k uvedenému rozhodnutiu sa vymedzujú a uvádzajú určité oblasti daných členských štátov diferencované podľa úrovne rizika na základe epidemiologickej situácie. Tento zoznam zahŕňa určité oblasti Estónska, Talianska, Lotyšska, Litvy a Poľska.

(2)

V máji 2015 bolo nahlásených niekoľko prípadov afrického moru ošípaných u diviakov v Poľsku (v obci Michalowo) a neskôr aj v Litve (vo vidieckych obciach Prienai a Kėdainiai) a Estónsku (v obci Türi) v oblastiach uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Tieto prípady sa vyskytli buď v oblastiach uvedených v časti I danej prílohy, alebo v oblastiach uvedených v častiach II a III, ktoré sa nachádzajú v blízkosti časti I.

(3)

Pri posudzovaní rizika, ktoré predstavuje epidemiologická situácia v súvislosti s africkým morom ošípaných v Estónsku, Litve a Poľsku, by sa mal zohľadniť vývoj súčasnej epidemiologickej situácie v Únii. S cieľom správne zamerať opatrenia na kontrolu zdravia zvierat a zabrániť ďalšiemu šíreniu afrického moru ošípaných, ako aj akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie a zároveň sa vyhnúť neodôvodneným prekážkam obchodu zavedeným tretími krajinami, mal by sa zmeniť zoznam oblastí Únie, na ktoré sa vzťahujú opatrenia na kontrolu zdravia zvierat stanovené v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ, a to tak, aby sa zohľadnila súčasná situácia v oblasti zdravia zvierat, pokiaľ ide o uvedenú chorobu v týchto troch členských štátoch.

(4)

Vykonávacie rozhodnutie 2014/709/EÚ by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť, pokiaľ ide o oblasti Estónska, Litvy a Poľska uvedené v častiach I a II.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 14. júla 2015

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/709/EÚ z 9. októbra 2014 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ (Ú. v. EÚ L 295, 11.10.2014, s. 63).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

ČASŤ I

1.

Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

mesto (linn) Kunda,

mesto Paide,

mesto Tartu,

mesto Võru,

kraj (maakond) Jõgeva,

kraj Põlvamaa,

obec (vald) Alatskivi,

obec Albu,

obec Ambla,

obec Anija,

obec Are,

obec Häädemeeste,

obec Haaslava,

obec Halinga,

obec Imavere,

obec Järva-Jaani,

obec Järvakandi,

obec Juuru,

obec Kaiu,

obec Kambja,

obec Kareda,

obec Kehtna,

obec Koeru,

obec Kohila,

obec Koigi,

obec Kõpu,

obec Kose,

obec Kõue,

obec Laekvere,

obec Laeva,

obec Lasva,

obec Luunja,

obec Mäksa,

obec Märjamaa,

obec Meeksi,

obec Meremäe,

obec Nõo,

obec Paide,

obec Paikuse,

obec Peipsiääre,

obec Piirissaare,

obec Rägavere,

obec Raikküla,

obec Rapla,

obec Roosna-Alliku,

obec Saarde,

obec Sauga,

obec Sõmeru,

obec Surju,

obec Tahkuranna,

obec Tähtvere,

obec Tartu,

obec Tootsi,

obec Tori,

obec Ülenurme,

obec Väätsa,

obec Vara,

obec Vastseliina,

obec Vigala,

obec Vinni,

obec Viru-Nigula,

obec Võnnu,

obec Võru.

2.

Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

v oblasti (novads) Alūksnes tieto obce (pagasti): Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju, Annas, Malienas, Jaunannas, Mālupes a Liepnas,

v oblasti Apes obec (pagasts) Virešu,

v oblasti Krimuldas obec Krimuldas,

oblasť Aizkraukles,

oblasť Amatas,

oblasť Baltinavas,

oblasť Balvu,

oblasť Cēsu,

oblasť Gulbenes,

oblasť Ikšķiles,

oblasť Inčukalna,

oblasť Jaunjelgavas,

oblasť Jaunpiepalgas,

oblasť Ķeguma,

oblasť Lielvārdes,

oblasť Līgatnes,

oblasť Mālpils,

oblasť Neretas,

oblasť Ogres,

oblasť Priekuļu,

oblasť Raunas,

oblasť Ropažu,

oblasť Rugāju,

oblasť Salas,

oblasť Sējas,

oblasť Siguldas,

oblasť Skrīveru,

oblasť Smiltenes,

oblasť Vecpiebalgas,

oblasť Vecumnieku,

oblasť Viesītes,

oblasť Viļakas.

3.

Litva

Tieto oblasti v Litve:

vo vidieckej obci Jurbarkas tieto samosprávne obce/obvody (seniūnija): Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus a Juodaičių,

vo vidieckej obci Pakruojis tieto samosprávne obce/obvody: Klovainių, Rozalimo a Pakruojo,

vo vidieckej obci Panevežys tieto samosprávne obce/obvody: Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio a Smilgių,

vo vidieckej obci Raseiniaiin tieto samosprávne obce/obvody: Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų a Šiluvos,

vo vidieckej obci Šakiai tieto samosprávne obce/obvody: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų a Šakių,

vidiecka obec Pasvalys,

vidiecka obec Vilkaviškis,

vidiecka obec Radviliškis,

obec (savivaldybė) Kalvarija,

obec Kazlų Rūda,

obec Marijampolė.

4.

Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

v Podleskom vojvodstve (województwo podlaskie):

obce (gminy) Augustów (s mestom Augustów), Nowinka, Sztabin a Bargłów Kościelny v augustowskom okrese (powiat),

obce Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże a časť obce Zabłudów (juhozápadná časť obce ohraničená cestou č. 19 a ďalej cestou č. 685) v białostockom okrese,

obce Czyże, Hajnówka (s mestom Hajnówka), Dubicze Cerkiewne, Kleszczele a Czeremcha v hajnowskom okrese,

obce Grodzisk, Dziadkowice a Milejczyce v siemiatyckom okrese,

obce Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie (s mestom Wysokie Mazowieckie), Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo a Ciechanowiec vo wysokomazowieckom okrese,

obce Krasnopol a Puńsk v sejneńskom okrese,

obce Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki v suwalskom okrese,

obec Rutki v zambrowskom okrese,

obce Suchowola a Korycin v sokólskom okrese,

bielski okres,

okres M. Białystok,

okres M. Suwałki,

moniecky okres.

ČASŤ II

1.

Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

mesto Vändra,

mesto Viljandi,

mesto Võhma,

kraj Ida-Virumaa,

kraj Valgamaa,

obec Abja,

obec Antsla,

obec Haanja,

obec Halliste,

obec Karksi,

obec Käru,

obec Kolga-Jaani,

obec Konguta,

obec Kõo,

obec Misso,

obec Mõniste,

obec Paistu,

obec Pärsti,

obec Puhja,

obec Rannu,

obec Rõngu,

obec Rõuge,

obec Saarepeedi,

obec Sõmerpalu,

obec Suure-Jaani,

obec Tarvastu,

obec Türi,

obec Urvaste,

obec Vändra,

obec Varstu,

obec Viiratsi.

2.

Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

v oblasti Alūksnes tieto obce: Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Alsviķu, Mārkalnes, Jaunalūksnes a Pededzes,

v oblasti Apes tieto obceGaujienas, Trapenes a Apes,

v oblasti Krimuldas obec Lēdurgas,

oblasť Aknīstes,

oblasť Alojas,

oblasť Cesvaines,

oblasť Ērgļu,

oblasť Ilūkstes,

oblasť Jēkabpils,

oblasť Kocēnu,

oblasť Kokneses,

oblasť Krustpils,

oblasť Limbažu,

oblasť Līvānu,

oblasť Lubānas,

oblasť Madonas,

oblasť Mazsalacas,

oblasť Pārgaujas,

oblasť Pļaviņu,

oblasť Salacgrīvas,

oblasť Varakļānu,

republikové mesto (republikas pilsēta) Jēkabpils,

republikové mesto Valmiera.

3.

Litva

Tieto oblasti v Litve:

vo vidieckej obci Anykščiai tieto obce: Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai, Viešintos a časť obce Svėdasai nachádzajúca sa južne od cesty č. 118,

vo vidieckej obci Kupiškis tieto obce: Alizava, Kupiškis, Noriūnai a Subačius,

vo vidieckej obci Panevėžys tieto obce: Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių a Velžio,

kraj (apskritis) Alytus,

mestská obec Kaunas,

mestská obec Panevėžys,

mestská obec Vilnius,

vidiecka obec Biržai,

vidiecka obec Jonava,

vidiecka obec Kaišiadorys,

vidiecka obec Kaunas,

vidiecka obec Kėdainiai,

vidiecka obec Prienai,

vidiecka obec Šalčininkai,

vidiecka obec Širvintos,

vidiecka obec Trakai,

vidiecka obec Ukmergė,

vidiecka obec Vilnius,

obec Birštonas,

obec Elektrėnai.

4.

Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

v Podleskom vojvodstve (województwo podlaskie):

obce Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków a časť obce Zabłudów (severovýchodná časť obce ohraničená cestou č. 19 a ďalej cestou č. 685) v białostockom okrese,

obce Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór a Sidra v sokólskom okrese,

obce Giby a Sejny (s mestom Sejny) v sejneńskom okrese,

obce Lipsk a Płaska v augustowskom okrese,

obce Narew, Narewka a Białowieża v hajnowskom okrese.

ČASŤ III

1.

Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

oblasť Aglonas,

oblasť Beverīinas,

oblasť Burtnieku,

oblasť Ciblas,

oblasť Dagdas,

oblasť Daugavpils,

oblasť Kārsavas,

oblasť Krāslavas,

oblasť Ludzas,

oblasť Naukšēnu,

oblasť Preiļu,

oblasť Rēzeknes,

oblasť Riebiņu,

oblasť Rūjienas,

oblasť Strenču,

oblasť Valkas,

oblasť Vārkavas,

oblasť Viļānu,

oblasť Zilupes,

republikové mesto Daugavpils,

republikové mesto Rēzekne.

2.

Litva

Tieto oblasti v Litve:

vo vidieckej obci Anykščiai časť obce Svėdasai nachádzajúca sa severne od cesty č. 118,

vo vidieckej obci Kupiškis obce Šimonys a Skapiškis

vidiecka obec Ignalina,

vidiecka obec Moletai,

vidiecka obec Rokiškis,

vidiecka obec Švencionys,

vidiecka obec Utena,

vidiecka obec Zarasai,

obec Visaginas.

3.

Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

v Podleskom vojvodstve (województwo podlaskie):

obce Gródek a Michałowo v białostockom okrese,

obce Krynki, Kuźnica, Sokółka a Szudziałowo v sokólskom okrese.

ČASŤ IV

Taliansko

Tieto oblasti v Taliansku:

všetky oblasti Sardínie.“


Top