EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0185

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 185/2014 της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 , για τη διόρθωση της βουλγαρικής έκδοσης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 57, 27.2.2014, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/185/oj

27.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 57/21


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 185/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Φεβρουαρίου 2014

για τη διόρθωση της βουλγαρικής έκδοσης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii), το άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ), το άρθρο 11 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχεία β), δ), ε), η) και θ), το άρθρο 15 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 17 παράγραφος 2, το άρθρο 18 παράγραφος 3, το άρθρο 19 παράγραφος 4 στοιχεία α), β) και γ), το άρθρο 19 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 20 παράγραφοι 10 και 11, το άρθρο 21 παράγραφοι 5 και 6, το άρθρο 22 παράγραφος 3, το άρθρο 23 παράγραφος 3, το άρθρο 27 στοιχεία α), β), γ) και ε) έως η), το άρθρο 27 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 31 παράγραφος 2, το άρθρο 32 παράγραφος 3, το άρθρο 40, το άρθρο 41 παράγραφος 3 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 42, το άρθρο 43 παράγραφος 3, το άρθρο 45 παράγραφος 4, το άρθρο 47 παράγραφος 2, το άρθρο 48 παράγραφος 2, το άρθρο 48 παράγραφος 7 στοιχείο α) και παράγραφος 8 στοιχείο α) και το άρθρο 48 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (2), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Υπάρχει ένα σφάλμα στη βουλγαρική έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής (3) το οποίο θα πρέπει να διορθωθεί. Το κείμενο των λοιπών γλωσσικών εκδόσεων δεν επηρεάζεται.

(2)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 θα πρέπει να διορθωθεί ανάλογα.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σ’ αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αφορά μόνο το κείμενο του κανονισμού στη βουλγαρική γλώσσα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9.

(3)  ΕΕ L 54 της 26.2.2011, σ. 1.


Top