EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:057:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 057, 27. únor 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2014.057.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 57

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
27. února 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 182/2014 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

1

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 183/2014 ze dne 20. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, pokud jde o regulační technické normy pro upřesnění výpočtu specifických a obecných úprav o úvěrové riziko (1)

3

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 184/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu stanoví podmínky týkající se systému pro elektronickou výměnu dat mezi členskými státy a Komisí a kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce přijímá nomenklatura kategorií zásahů pro podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle Evropská územní spolupráce

7

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 185/2014 ze dne 26. února 2014, kterým se opravuje bulharské znění nařízení (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (1)

21

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 186/2014 ze dne 26. února 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 823/2012, pokud jde o data ukončení platnosti schválení účinných látek ethoxysulfuronu, oxadiargylu a warfarinu (1)

22

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 187/2014 ze dne 26. února 2014, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky methiokarb (1)

24

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 188/2014 ze dne 26. února 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

27

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2014/106/EU

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 20. prosince 2013 o postupech pro akreditaci výrobců ochraňovaných hodnot eura a hodnot eura, kterým se mění rozhodnutí ECB/2008/3 (ECB/2013/54)

29

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top